Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Sigurno imate podebeli priručnik za obuku

Pre nekoliko godina ručala sam sa direktorom kompanije poznate po odličnoj usluzi klijenata. Tokom ručka smo prepričavali doživljaje i iskustva, koje smo ja i moja porodica imali u interakcijama sa zaposlenima ove kompanije. Primetila sam: „Da bi postigli kvalitet usluge koju vaši zaposleni  pružaju .... sigurno imate podebeli priručnik za obuku.“

On me je pogledao i odgovorio: „Mi uopšte nemamo priručnik za obuku. Ono što mi radimo je: pronalazimo najbolje ljude koje možemo i damo im ovlašćenje da rade šta je potrebno kako bi zadovoljili klijenate.“ I tada je rekao nešto što nikada neću zaboraviti: „Shvatili smo pre dosta vremena da nije moguće poslati patku u školu za orlove.“ 

HRsavet

„Izvinite, nisam baš najbolje shvatila“, rekoh. „Ne možeš poslati patku u školu za orlove!“ ponovio je i objasnio „Ne možeš nekoga naučiti da se smeje, ne možeš nekoga naučiti da želi da usluži, nikoga ne možeš naučiti da bude ličnost koja nije. Ono što možemo da uradimo je da zaposlimo ljude koji poseduju sve ove kvalitete i da ih onda naučimo specifikacijama naših proizvoda i kompanijske kulture poslovanja.“   

Nikada neću zaboraviti ovu jednostavnu analogiju vezanu za zapošljavanje ljudi. Ona je zauvek urezana u moju svest. I od tog dana, pri svakoj odluci o zapošljavanju određene osobe ja se upitam: „Da li ja ovo želim da zaposlim patku nadajući se da će postati orao?“ Mogu takođe iskreno reći da me je postavljanje ovog pitanja spasilo značajnih grešaka u izboru kandidata. Jedino mi je žao što ga nisam čula ranije.

Moj današnji cilj je da sa vama podelim ovaj mudar savet koji sam i sama jednom dobila. Jer mnogo puta, nije presudno ono šta je rečeno, već ono kako je rečeno prebaci prekidač sa isključenog na uključeno. A jedna od najuzbudljivijih stvari u životu i poslu je da jedna sjajna ideja, ima moć da naše živote promeni zauvek.

Štampa