Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Pet razloga zbog kojih zaposleni ne rade

Pet razloga zbog kojih zaposleni ne rade


relax

Lideri uvažavaju i cene razlike koje odlikuju druge ljude, međutim, u nestabilnim vremenima, moraju da se pomire s tim da su ljudski resursi koje imaju njihova jedina, održiva, konkurentna prednost. Kada zaposleni kojima rukovodite ostvaruju slab radni učinak, za očekivati je da ćete nesto preduzeti.

Ponekad autoritet koji imajte nije dovoljan da natera druge da bolje rade. U takvim situacijama, ili prihvatate to što dobijate ili se potrudite da nađete načine kojima bi ih podstakli ili inspirisali da povećaju svoje zalaganje. Nizak radni ucinak ima pet glavnih uzroka. Razumevanje razloga koji stoje iza nerada, jeste prvi korak u angažovanju vaših sposobnosti uticaja na druge, bez posezanja za manipulacijama.


Razlog broj 1: Ne znam šta da radim...


Rešenje: Edukacija – Ako ljudi ne znaju šta da rade, postarajte se da dobiju ono što im je potrebno za savladavanje takve prepreke. Pokažite im šta treba da rade formirajući čvrstu osnovu njihovog radnog učinka kroz program orijentacije novozaposlenih i pripravničkog staža, ili edukacije i osposoblljavanja u kasnijim fazama rada. Ukoliko ljudi ne shvataju šta tačno treba da rade, praviće greške ili će uzaludno trošiti vreme na pogrešne stvari.

Razlog broj 2: Ne znam kako da radim...

Rešenje: Trening – Kada ne znaju kako da rade, omogućite im praksu ili sticanje veština uz čiju bi pomoć postali produktivniji. Trening je za to odlično rešenje. Neka prođu kroz proces obavljanja zadataka, korak po korak i saznaju kako pravilno realizovanje tih faza dovodi do uspeha, koliko za njih lično toliko i za celu organizaciju.

Razlog broj 3: Ne verujem da bih mogao...

Rešenje: Koučing – Ovo je odraz vašeg poverenja u sposobnost zaposlenih da budu produktivni. Važno je da im pokažete da posao može da bude urađen i da oni to mogu. Koučing nije samo ohrabrivanje, već pomoć zaposlenima da uvide zbog čega su odabrani za određene zadatke ili tim. Razvijte njihovo samopouzdanje i spremnost da ranije uspehe koriste kao kamen-temeljac za prilike koje će im se tek ukazati.

Razlog broj 4: Neznam zbog čega...

Rešenje: Vizija – Kada drugi ljudi ne shvataju razloge koji stoje iza vaših uputstava, potrebno je da zadobijete njihovu podršku, da biste mogli da krenete dalje. Ovo je takođe pitanje poverenja. Vizija koju imaju viši rukovodioci dobra je za početak, ali i zaposleni treba da znaju gde je njihovo mesto u toj viziji i zbog čega je njihov rad kritičan za njeno ostvarenje.

Razlog broj 5: Ne želim da...

Rešenje: Motivisanje – Ovaj razlog za slab radni učinak je najosetljiviji od svih – kada ljudi znaju šta da rade i kako da rade, ali nisu dovoljno motivisani da rade ili smatraju da postoji neki njihov drugi i bolji način. Ponekad se dešava da zaposleni čak sabotiraju proces, kako bi usporili uvođenje promena. U takvoj situaciji, ne prostaje vam ništa drugo do da iskoristite svoj uticaj i dobijete rezultate. Motivacija je okosnica celog prosesa. Ako ljudi znaju šta i kako da rade, veruju da mogu to da ostvare i znaju svrhu svega, slaba produktivnost uzrokovana je nečim što možda na prvi pogled nije lako uočiti. Obratite pažnju na načine motivacije zaposelnih u kompaniji. Da li zaposelni rade bez saznanja na koji način su njihove aktivnosti povezane sa misijom ili vizijom kompanije? U svakom slučaju, imajte na umu da inspirisani zaposleni poseduju untrašnju želju za dostizanjem vizije.

Save

Save

Save

Save

Štampa