Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Kako da razvijete svoje veštine vršenja uticaja na druge

 

U kompanijskom životu, veština uticaja na druge je sve! Ona pomaže u ostvarivanju saradnje sa kolegama, osigurava da se vaš glas čuje i uvažava i čini vas boljim liderom. Svi mi, svakodnevno u manjoj meri utičemo na osobe iz naše okoline, ali razvijte vašu moć uticanja tek za nijasu, i postaće vam jasno koliko je važna za napredovanje u karijeri.

Zapamtite da je prava veština naučiti kako vršiti uticaj putem posvećenosti, lojalnosti i poverenja pre nego putem pokoravanja ili, još gore - prinude. Da li će se nešto dogoditi ili ne,  na većini organizacionih nivoa , zavisi koliko od linearnih uticaja i uticaja na gore, toliko i od rukovođenja kroz hijerarhiju. Ovo naročito važi kada su u pitanju tranzicioni procesi, gde se najbolji rezultati dobijaju upravo uticanjem a ne nametanjem.

domino

Pod pretpostavkom da vršenje uticaja ne znači samo 'prodavanje' neke ideje, već podrazumeva i strateško planiranje i svojevrsnu kampanju, najvažnije faze upravljanja procesom vršenja uticaja su:

 •     Pregled organizacione klime – da li je pravo vreme za vaš koncept?
 •     Pripremanje terena – zavisi li nešto od prihvatanja vašeg koncepta?
 •     Implementacija vaše kampanje – iznošenje vaših argumenta pravim pojedincima ili grupama
 •     Praćenje napredovanja – gde nailazite na prihvatanje a gde otpor?

Vaša lična priprema:

 •     Za početak, raščistite sami sa sobom šta je to što želite da postignete (koji je krajnji ishod kojem težite). Potom identifikujte ključne ličnosti na koje treba da utičete. Pokušajte da o njima i njihovim gledištima saznate što više možete; postavljajte im otvorena pitanja kako biste ih naveli na to da sami govore. Razumevajući njihovu motivaciju, prioritete i brige, uspostavićete sa njima odnos u kome će uticanje biti moguće. Zapamtite činjenicu da ljudi nikako ne vole da se njima manipuliše, bilo zastrašivanjem bilo navođenjem. Da li ćete ovakvu percepciju izbeći, zavisi od načina na koji vaš stil uticanja stupa u interakciju sa naglašenim crtama ličnosti pojedinaca, kao što je njihov nivo otvorenosti ili nivo sumnje. Vaši motivi uvek će se procenjivati, zato svoje ciljeve postavite jasno i nedvosmisleno. Ukoliko ih drugi ocene kao vredne pažnje, onda će uvažavati i vašu posvećenost i biti spremni da vam oproste poneku nespretnost.

   

 •     Sledeći korak je da naučite više o sebi. Povećan stepen samouverenosti i utisak koji ostavljate u ovom slučaju biće presudni. Postavite sebi nekoliko iskrenih pitanja: Vide li vas kao vođu i hladnokrvnog analitičara ili kao senzitivnog i kreativca? Imate li reputaciju čoveka koji voli da rizikuje ili onog koji igra isključivo na sigurno? Jeste li strateški vizionar ili suvi pragmatičar? Morate da razumete suštinu uticaja koji imate na druge. Ukoliko vam ovakva samoprocena pada suviše teško, pitajte bliske saradnike šta oni misle ili uradite test emocionalne intiligencije. Individualne razlike su ključne. Postoje jaki dokazi da i najmanji broj određenih ličnih faktora ima jak uticaj na to kako šaljemo i primamo poruke. Razumevanje sopstvenog uticaja na druge kao i interpersonalne senzitivnosti, sposobnosti da 'čitamo' druge, najbolji su pokazatelji razvoja jakih veza. A upravo se unutar takvih međusobnih veza, najsnažnije utiče. Možda se zapitate: Kakvi kvaliteti su potrebni da bih bio sposoban da utičem na druge? Što su celovitije vaše veštine i što vas više poštuju zbog vaših sposobnosti to će veći biti i krug ljudi koji vas sluša. Veštine vezane za suštinu, sadržaj, odnosno, kvalitet i eminentnost ekspertize koju dajete vrlo je važna; ukoliko ste 'majstor' za određenu oblast koga pozivaju kada je najteže to je sigurno kvalitet koji će vam ići u prilog. Veštine vezane za postavljanje i praćenje procesa, uključujući tu istraživanje, planiranje i primenjivanje, fundamentalno je za stvaranje pravovremenog i sistematskog pristupa.

   

 •     Uspeh bilo koje strategije vršenja uticaja, u krajnjoj liniji, zavisi i od talenta za liderstvo, stoga koristite svaku priliku da vežbate, testirate i unapredite svoje veštine. Pažljivo izabran mentor može vam pomoći da dostignete više nivoe samopouzdanja i dati vam bolji uvid u to kako da postanete uticajniji.

   

 •     Isprobajte scenarija. Igranje uloga sa kolegama može vam biti od velike koristi kada treba naučiti kako različiti pristupi i stilovi upravljanja funkcionišu u kriznim situacijama. Fidbek sa ovih treninga može vam otkriti da li koristite pravi ton glasa kao i eventualne slabosti govora tela ili veštine slušanja. Budite fleksibilni i prilagodite svoju strategiju različitoj publici.       

   

 •     Izgradite veze.  Ako od svojih saradnika i podređenih želite da dobijete podršku za svoje ideje i njihovu realizaciju, budite dostupni. Provođenje više vremena u druženju sa ljudima na koje želite da utičete, pomoćiće vam u zadobijanju poverenja . Potražite zajedničke osnove. Nastojte da dobijete podršku i udružite se sa ljudima izvan vašeg sektora, koji tamo imaju najveći uticaj. 

Save

Save

Štampa