Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

21 savet za uspešno liderstvo

 1. Odvojte jedan sat svaki dan da apsorbujete nove informacije. Ne dozvolite sebi da budete osoba koja je nesvesna najnovijeg razvoja ili situacija koja zahteva pažnju.
 2. Prepoznajte moć pitanja. Prestanite da razmišljate u smislu šta treba da kažete i počnite da razmišljate u smislu šta treba da pitate. Mendžeri i zaposlnei će vas poštovati zbog vaših pitanja, plus – saznaćete daleko više.
 3. Šaljite moćne ne-verbalne poruke. Razmislite na koji načim možete bolje iskoristiti govor tela i glasovne modulacije radi postizanja boljeg efekta.
 4. Naučite da se sami sebe nasmejete. Prestanite da o sebi razmišljate toliko ozbiljno. Kad god kažete ili uradite nešto blesavo (a svi to radimo), budite prvi koji će u svemu videti dobru šalu. Nasmejte se sebi pred svojim podređenima, tako vam se oni neće smejati iza leđa.
 5. Naučite da ubedljivo govorite. Ako ne zvučite kao da verujete u ono što govorite, nemojte očekivati od bilo kog drugog da vam veruje. Vaši mendžeri i zaposleni neće postati ništa više „zagrejani“ za kompanijku misiju od vas.
 6. Zapalite vatru u vašim zaposlenima. Raspodelite radne zadatke i stvorite radnu sredinu u kojoj vaš tim  na prirodan i neposredan način ostvaruje najveći broj nagrada dok obavljanja svoj posao.
 7. Ne koristite mere radnog učinka koje su na uštrb dugoročnih vrednosti. Kada kvanitifujete radni učinak, vodite računa da zaposleni ne postanu toliko opsednuti ostvarivanjem kratkoročnih ciljeva da se dugoročne vrednosti izgube iz vida.
 8. Ponudite iskreno, jednostavno „Hvala“. Svi mi voliko da se osetimo potrebnim i priznatim. Zahvalnost ostaje dugo pošto su čekovi unovčeni.
 9. Tražite savet zaposlenih u rešavanju problema. Zaposleni će se osećati važnim a vi iznenađeni dobrim rešenjima koja vam nikada ne bi pala na pamet.
 10. Povedite člana pomoćnog osoblja sa vama na prodajni sastanak. Ljudi koji rade na pomoćnim radnim mestima inače nikada neće imati priliku da se sretnu sa klijentima kompanije za koju rade. Naučiće više o potrebama klijenata a iskustvo direktnog kontakta će ih motivisati da te potrebe i zadovolje.
 11. Inspirišite moralno ponašanje pokazujući spremnost da snosite troškove. Govoriti menadžerima i zaposlneima da treba da se ponašaju u skladu sa moralnim principima je manje snažna poruka nego ako im pokažete da ste spremni da u ime morala, platite cenu.  Radite ono što zagovaratge
 12. Povežite izlazne intervjue sa razvojem zaposlenih. Zaposleni nikada nisu tako iskreni kao kada odluče da napuste kompaniju. Pitajte ih za sugestije i načine na koji se problemi mogu rešiti.
 13. Dozvolite kolegama i zaposlenima da vas vide. Pokažite da vam je stalo posećujući svoje menadžere i njihove zaposlene.
 14. Komunicirajte nagore, nadole, horizontalno, unutar i van organizacije – veštine verbalno i pisanog izražavanja i slušanja su ključne. Jedan način ne odgovara svima. Poruka mora zadovoljiti potrebe slušaoca.
 15. Prihvatite da se napredak ne može pratiti iz kancelarije. Kada ste prisutni, u stanju ste da pohvalite na licu mesta.
 16. Uklonite ono što više ne donosi korist. Dovoljno je teško identifikovati proiztvode, procese i aktivnosti koje više ne obezbeđuju značajnu vrednost, ali je još teže promeniti zastarelo strateško razmišljanje.
 17. Pre sastanka na kome ćete odlučivati o planu, saznajte šta misle zaposleni. Porazgovarajte sa menadžerima i zaposlenima pre sastanka. Tokom sastanka, kada grupa bude iscpela svoje odeje po određenom pitanju, otkrijte predloge koje ste prethodno prikupili.
 18. Ocenite prvo stanje u spoljnoj sredini a zatim stanje u unutrašnjosti kompanije. Potražite prilike koji glavni trendovi (politički, ekonomski, društveni i tehnološki) pružaju vašoj organizaciji. Odredite takođe šta je to što vaš tim radi dobro a koje su mu slabosti i ostale interne prednosti i mane. Tada, sastavite plan kojim ćete smanjiti negativne uticaje i podstaći pozitivne.
 19. Kreirajte formular raspodele odgovornosti. Napravite spisak aktivnosti po hronološkom redu i ko je za šta odgovoran i do kada. Na nedeljnom sastanku sa zaposlenima, pratite napredak u ostvarivanju zadataka na osnovu ovog dokumenta.
 20. Informišite sve zaposlene o rezultatima sastanka o strateškom planiranju. Podelite rezultate sa zaposlenima. Recite im šta mogu da urade ako žele da doprinesu planu aktivnosti.
 21. Podelite svoju viziju i misiju sa klijentima i snabdevačima. Oni će vam pomoći da definišete uzajamne odnose tokom vremena.

21 savet za uspešno liderstvo

Štampa