Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

L&D blog hub

Delimo sa vama interesantne tekstove iz oblasti prodaje, rukovođenja, upravljanja vremenom, komunikacije itd. Pogledajte i sekciju "Mentor" sa tekstovima našeg novog MENTOR bloga.

Šta očekujete od tima?

Šta očekujete od timaUkoliko ste u povoljnoj situaciji da kreirate novi tim, imate mogućnost da birate članove tima prema veštinama koje smatrate da su timu neophodne. U ovoj, prvoj fazi, vredi potrošiti mnogo energije i napora, a naročito ukoliko se čini da je idealne kandidate nemoguće pronaći.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Liderstvo je kao partija šaha

Liderstvo je kao partija šahaŠahovski amater nije govorio o rigidnosti kada je upotrebio reč „pravi“. On je govorio o fleksibilnoj, kreativnoj reakciji; o procenjivanju svake pozicije kako se razvijala na tabli i o povlačenju poteza koje je bio neophodan u datom trenutku.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Rukovođenje i ljudski resursi

Rukovođenje i ljudski resursi

Rukovođenje je dvosmerna ulica a cilj svakog efektivnog menadžera je da održi i razvije dobre odnose, ne samo unutar svojih timova već i sa menadžerima koji su na hijerarhijskoj lestvici iznad njih.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Kako projektovati pravi radni imidž

Kako projektovati pravi radni imidžKako izgledamo ima strašan uticaj na utsak koji ljudi o nama stvaraju. Istraživanja navode da tokom prvih nekoliko trenutaka susreta, pojedinac oformi čak do 30 različitih mišljenja o vama. Ali ima tu još nečega osim samog izgleda kada govorimo o projektovanju pravog imidža na poslu. Potrebni su i odgovarajući stavovi i ponašanja. I bez obzira na kom ste stupnju svoje karijere, uvek ima mesta njihovom doterivanju i usavršavanju.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Kratak kurs iz planiranja naslednika radnog mesta

Kratak kurs iz planiranja naslednika radnog mestaPlaniranje naslednika radnih mesta mora biti izvedeno u konktekstu celokupne poslovne strategije. Ne radi se samo o identifikovanju potencijala. Osobe koje bi bile uspešne na rukovodećim pozicijama danas, možda ne bi bile odgovarajuće za pet godina.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Transparentnost: Jasan put do kredibiliteta u liderstvu

Transparentnost Jasan put do kredibiliteta u liderstvuKada lideri primenjuju transparentnost – tip „to što vidiš je ono što dobijaš“ ponašanja – na način da pokazuju poštovanje i brigu kako za pojedinca tako i za zajedničko dobro, dešavaju se fantastične stvari.

Nastavi sa čitanjem

Štampa