HR PRO Club


HR PRO Club su osnovali u maju 2003. god Dragan Đorđević, Skills, i Bata Davidović, Coca-Cola Hellenic. Od tada gospodin Dragan Đorđević ima zadovoljstvo da bude koordinator kluba.

Klub je osnovan kako bi svojim članovima pružio mogućnost da se upoznaju, druže i, što je najvažnije, razmene iskustva. Budući da su članovi kluba HR direktori i menadžeri iz raznih krajeva Srbije, njihovi sastanci naročito doprinose razvoju HR struke.

Na svakom sastanku novi predavači prezentuju odabranu aktuelnu HR temu, kao i aktuelnosti iz kompanija u kojima rade. Ako biste Vi želeli da budete domaćin/predavač ili ste samo zainteresovani za određenu temu, kontaktirajte HR PRO Klub (www.hrpro.rs)

Povodom 11 godina postojanja organizovali smo veliku HR konferenciju. HRevolution (http://hrpro.rs/hrevolution/)  je održana u hotelu Hyatt Regency. Na ovoj konferenciji se okupilo više od 80 profesionalaca iz oblasti ljudskih resursa.

hrevolution 

 

Save