Skills „digital“ - Učenje potpomognuto tehnologijom


U „Skillsu“ koristimo pojam „učenje potpomognuto tehnologijom“ (Technology Enhanced Learning – TEL) da bismo opisali pristup koji se zaista sastoji od više komponenti. Realizujući ga u konktestu karakterističnom za datu organizaciju, koristimo tehnologije da bismo unapredili doživljaj učenja. Možemo da koristimo tehnologije, a i tradicionalnije pristupe obuci, u zavisnosti od toga šta u datom kontekstu sa datom grupom ljudi daje najbolje rezultate. Na taj način se stvaraju brojne fleksibilnije i kreativnije mogućnosti realizacije učenja.

Naša rešenja za učenje su osmišljena zajedno sa vama tako da tačno odgovaraju vašim potrebama.

Koristi učenje potpomognuto tehnologijom (TEL) doprinosi brzom razvoju delotvornosti i produktivnosti, omogućavajući ljudima da napreduju u vremenima koja se brzo menjaju. 

Svaki polaznik obuke će na dolasku dobiti, na korišćenje tokom treninga, Samsung tablet koji koriste radi dodatne interakcije tokom treninga. Tom prilikom se radi uz pomoć aplikacija. Jedna od njih je i kompanije „Lumi, koja se smatra jednom od najjačih kompanija na svetu u oblasti poslovnih aplikacija. Pored tih, imamo još i Skills „EP1“ applikaciju, koja je uradjena eksluzivno za Skills.

DSC01348 2

 

Save