Timski rad


Svima nam je već rečeno da ne postoji JA u TIMU. To je odlična teorija, ali u praksi, vaše radno okruženje čine pojedinci sa različitim potrebama i jedinstvenim tipovima ličnosti koji nisu neophodno motivisani da postavljaju potrebe tima ispred ličnih. Razvoj efikasnog tima je ključ povećanja produktivnosti i zadovoljenja potreba klijenata/potrošača na visoko konkurentnom tržištu.

reprezentacija

 

 

                                                                                              Koje su koristi od obuke:

 

1. Naučićete kako da budete sastavni deo tima 7. Naučićete osnovne prednosti timskog rada
2. Razumećete stilove ponašanja i kako utiču na dinamiku tima i interakciju 8. Saznajete šta se sme, a šta ne u timskom radu
3. Moći ćete da uspostavite atmosferu uzajamne podrške 9. Umećete da negujete pozitivan timski duh 
4. Poboljšaćete komunikaciju unutar tima 10. Moći ćete da “predvidite”/sprečite konflikt u timu
5. Omogućićete da timovi donose timske odluke 11. Saznaćete kako do “izbalansiranog” tima
6. Znaćete kako da postavite ciljeve tima ispred ličnih interesa 12. Naučićete kako sa timom kada pobeđuje, a kako kada gubi

 

 Trajanje obuke: 2 dana


Za više informacija pozovite nas na 011 22 82 182!Save

Save