Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Test na brzinu: Kakav ste pregovarač?

 

1. Glavni deo pregovaranje predstavalja:

a) otkrivanje činjenica,
b) cenkanje,
c) zaključivanje,
d) sve navedeno;

2. Kako bi bili efikasni, i pregovarači i lideri moraju imati kontrolu nad situacijom.

a) tačno,
b) netačno;

3. Prvo treba da se razgovara o teškim temama, dok su još svi odmorni i zauzimaju relativno jednak pregovarački položaj.

a) tačno,
b) netačno;

4. Dok se diskutuje o za i protiv razlozima oko nekog pitanja, najbolje je da svoje stanovište iznesete...

a) prvi,
b) poslednji,
c) srednji,
d) bilo kad;

5. Jedan od efikasnih metoda postizanja sporazuma oko kontraverznog problema, je:

a) tražiti od druge strane da popusti u znak dobre volje,
b) izbegavati svaku kontraverznost,
c) povezati taj problem sa nekim drugim oko koga može lako da se postigne sporazum,
d) povezati taj problem sa nekim drugim, jednako kontraverznim.

6. Dokumentovanjem rezultata pregovaranja obezbeđuje se da obe strane u potpunosti razumeju sve tačke oko kojih je saglasnost postignuta.

a) tačno,
b) netačno.

 

argument

Odgovori:

1) d;

2) a;

3) a;

4) b;

5) c;

6) a.

Save

Save

Save

Save

Štampa