Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Pouzdanost može stvoriti ali i uništiti vašu karijeru

Osobe koje se smatraju pouzdanima, po pravilu su visokoproduktivne i lako privlače druge u svoje timove; no treba naglasiti da se njihov kredibilitet zasniva na onome šta ljudi o njima misle – ne na preporukama ili merljivim rezulatima. Pojedinci koji izgube kredibilitet mogu preduzeti izvesne korake ne bi li ga povratili, što uključuje i traženje fidbeka o njihovom radnom učinku kao i mišljenja članova tima ili kolega.

Low validity but reliable

Eksperti kažu da pouzdani ljudi poseduju nesumnjive vrline, uglavnom vole svoj posao, pokazuju da su dostojni poverenja i da ostvaruju rezultate. Oni takođe traže fidbek od menadžera i kolega, čineći napor da sagledaju sebe i svoje liderske sposobnosti iz perspektive drugih ljudi.

Šta više, oni razumeju važnost pouzdanosti kada su u pitanju davanje saveta i preuzimanje obaveza. Kako bi zadržali svoj kredibilitet, pojednici ne bi smeli da uzimaju na sebe zadatke za koje znaju da nisu u stanju da ih realizuju ili one kojima ne mogu da se posvete; najpametnije je da se drže pravila 'obećaj manje – uradi više'.    

Štampa