Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Kada rešavate konflikt – emocije ostavite po strani

Jedan od pristupa razrešavanju sukoba mišljenja je i ERI Model (Emotions/emocije;  Reason/razlog; Intuition/intuicija).  

Prvi korak je eliminisanje emocija koje izazivaju sukobe: besa, srdžbe, ozlojeđenosti, ljutnje, straha, nepoverenja i sličnih ili uspostavljanje kontrole nad njima. Ovo može da znači da će biti potrebna neutralna ooba koja će umeti da mirno sluša dok druga izlaže svoje mišljenje ili je na tajmautu pre ponovnog susreta.

Drugi deo ERI Modela je korišćenje tehnike rasuđivanja poput onih koje su zasnovane na Thomas-Kilmann modelu konflikta (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument).
Kompetitivni stil, recimo, podrazumeva nametanje volje jedne osobe pri rešavanju problema, što je korisno kada je reč o ključnim pitanjima, kada neko ima autoritet koji podržava ovakvo ponašanje;  kada je odluke potrebno doneti na licu mesta ili kada ne može da se postigne konsenzus.

EMOCIJE


Prilagođavanje kao stil ponašanja srećemo u slučajevima kada je osoba voljna da čini kompromis radi očuvanja mira; i  može biti koristan onda kada je problem o kojem se odlučuje manje značajan, dotična osoba manje moćna i kada je održavanje dobrih međuljudskih odnosa bitnije od teme rasprave.

Kolaborativni stil će biti odgovarajući u slučajevima kada je tema svima podjednako bitna, kada su sve strane povezane i međuzavisne, kada su ujednačenog nivoa moći i voljne da sarađuju.

Finalni korak u ERI Modelu je korišćenje intuicije kako bi se odabrao pristup odgovarajući svim učesnicima i pri tom se može upotrebiti vizuelizacija ili tehnike moći uma. Međutim, i dalje je neophodno vladati sopstvenim emocijama i razmisliti o time na koji bi način različiti principi funkcionisali.

Štampa