Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Kako da saznate više o ljudima sa kojima radite

Milivoj je menadžer u maloprodaji. Filip je upravo postao poslovođa jednog odeljenja velikog proizvođača. Kosta tek što je unapređen u vođu tima. Svi su čuli da će biti uspešniji rukovodioci ukoliko bolje upoznaju ljude s kojima rade. Međutim, njih trojica ne znaju kako to da urade.

Budite prisutni
Menadžment je kontakt-sport. Ne možete ga valjano obavljati preko daljinskog upravljača ili imejla. Morate da izađete iz kancelarije i umešate se među ljude.

Ako provodite vreme sa ljudima koji za vas rade, lako ćete saznati kakvi su. Jedno je čitati izveštaje i upoređivati rezultate testova iz različitih oblasti ili proveravati njihovu radnu biografiju, tražeći šta je to što oni dobro rade, a nešto je sasvim drugo gledati ih uživo, kako pokušavaju da ostvare zadato ili kako se odnose prema mušterijama.

images

Posmatranje zaposlenih na delu, umnogome će vam pomoći da ih upoznate. Uvidećete šta jesu, a šta nisu u stanju da urade i u čemu su najbolji. Tako ćete biti u prilici da korigujete loša ponašanja pre nego što postanu navika. Ukoliko ste stalno prisutni među njima, videćete i stvari koje zaslužuju pohvalu i podršku.

Ako provodite vreme među svojim zaposlenima i oni će imati šansu da upoznaju vas. Svaki put kada dođete među njih, moći ćete da im kažete šta je zaista važno i na šta treba da obrate pažnju. Samo, gledajte da ne preterujete.

Osmislite dve ili tri kratke poruke koje ćete moći da ponavljate. Primenjujte ih kad god se ukaže odgovarajuća prilika. Iskoristite svaki susret da posavetujete, korigujete, uputite i ohrabrite ljude.

Napravite sistem
Uvidećete da ćete lakše pamtiti zapažanja o svojim zaposlenima ukoliko uspostavite jednostavan sistem koji će vam pomoći da odredite uz kakvo ponašanje ćete najlakše postići željene rezultate. U tom smislu, potreban vam je sistem koji je u isto vreme i sofisticiran i lak za korišćenje, kako svaki put ne biste morali da se vraćate beleškama ili petljate sa testovima.

Sistem koji su Toni Alesandra (Tony Alessandra) i Majkl O'Konor (Michael O'Connor) predstavili u svojoj knjizi Platinsko pravilo (The Platinum Rule) ispunjava ove zahteve. Njime se zaposleni  klasifikuju po svom društvenom stilu. Sve što treba da radite jeste da uočite da li ljudi donose odluke brzo ili sporo i da li su po prirodi skloniji uspostavljanju međuljudskih odnosa ili izvršavanju zadataka.

Na osnovu ovakvih zaključaka bićete u stanju da donesete neke od važnih odluke. Tako ćete znati kada i kako da se prema njima postavite na način na koji bi oni to želeleli. Alesandra i O'Konor to nazivaju Platinskim pravilom.

Nemojte sistem koristiti samo da bi ste analizirali podređene. Objasnite ljudima šta radite i zamolite ih za mišljenje.

Naučite šta je vaš stil i kako ljudi najčešće reaguju u kontaktu s vama. Na taj način ćete moći da korigujete sami sebe i uskladite vlastiti pristup u odnosu na ono što želite da postignete.

Vodite beleške
Nemojte se pouzdati samo u pamćenje. Neki ljudi su u stanju da pamte svaki detalj o drugima, ali većina od nas nije. Treba nam pomoć, a beleške su pouzdno i jeftino sredstvo za to.

Steknite naviku beleženja komentara posle svakog susreta sa onima koji rade za vas. To nije 'pravljenje dokumetacije' koju biste mogli da upotrebite za kažnjavanje ili nagrađivanje. To treba da budu samo informacijei tipa: voli, ne voli, navike, interesovanja – koje će vam pomoći u rukovođenju.

Obratite pažnju na zajednička interesovanja. Većina menadžera ima ponešto zajedničko sa svakim ko za njih radi. Otkrijte ih i već imate u ruci temu za započinjanje razgovora.

Upoznavanje svojih ljudi je vrlo važno i nije teško. Sve što treba da uradite je da provodite radno vreme uz svoje zaposlene, imate sistem, razmišljate i vodite beleške.

Štampa