Kako izvući najviše iz promene

Da bi se suočili sa promenom, fleksibilnost je verovatno najvrednija osobina koju možete razviti. Stvorite naviku otvorenog gledanja na stvari i prilagođavanja novim informacijama i okolnostima.

Kada stvari krenu naopako, kao što se ponekad događa, umesto da postanete frustrirani ili ljuti, nastojte da u promeni vidite novu šansu ili beneficiju.

Kako izvući najviše iz promene

Muškarci i žene vešti u ophođenju sa promenama su oni koji ostaju mirni i zadržavaju prisustvo duha u sred neočekivanih turbulencija. Oni udahnu duboko, opuste se i objektivno procene situaciju. Oni ostaju pribrani i bez uključivanja emocija postavljaju pitanja u potrazi za informacijama u slučajevima kada se stvari ne odvijaju onako kako su očekivali. Oni se sa promenom suočavaju tako što prvo prikupljaju činjenice pre nego odreaguju. Na primer ako neko nije ispunio njegov deo obaveze, ili ako prodaja nije uspela, oni svoje umove održavaju bistrim i oštrim postavljajući pitanja tipa „Šta se zaista dogodilo u ovoj situaciji. Zbog čega? Na koji način? Koliko je situacija ozbiljna? Sada, kada se dogodila, šta ćemo da uradimo u vezi sa njom?“

Osnovno pitanje vezano za ponašanje u situacijama promene je pitanje kontrole. Najjači stres i neraspoloženje dolaze kao rezultat  osećanja gubljenja kontrole u određenom delu života. Ako pomislite na vreme ili mesto kada ste se sami sa sobom najbolje osećali, primetićete da ste u svim tim situacijama imali visok stepen kontrole. Jedan od razloga što osećate zadovoljstvo kada se sa puta vratite kući je taj što od trenutka kada pređete kućni prag  osećate svoju potpunu dominaciju i kontrolu nad prostorom. Vi tačno znate gde se šta nalazi. Nikome ne morate ni za šta da odgovarate. Možete se potpuno opustiti. Na poznatom ste terenu.

Sa jasnom idejom kuda idete i šta želite da postignete, razvijate elastičnost, sposobnost da odskočite pre nego da se razbijete. Postajete tip osobe koja je otporna na negativne emocije koje utiču na osobe koje nemaju osećaj usmerenosti ni ciljanosti.

Četiri koraka u efektivnom suočavanju sa promenom

Prihvatanje. Prihvatite promenu kao realnost. Prihvatanje je suprotno od odbijanja i otpora. Prihvatanjem svoj um održavate spokojnim a misli pozitivnim. U trenutku kada prihvatite da je promena nastupila i da ne treba plakati nad prošlošću, postajte sposobniji da se sa promenom suočite i okrenete je u svoju korist. Jedan od najboljih načina da se rešite zabrinutosti koja često prati neočekivane promene je da sednete i odgovorite, na pismeno, na pitanje: „Zbog čega se ja stvarno brinem?“ U medicini kažu da je pravilna dijagnoza -  polovina leka. Dok sedite i na papiru definišete situaciju koja vam stvara brigu, ona kao čudom postaje manje stresna i često se sama

rešava. U svakom slučaju, kada ste je jasno definisali, postavili ste joj dijagnozu, i sada ste spremni da po tom pitanju nešto i uradite.

Definisanje posledica. Pitajte sebe „Šta je najgore što može da mi se dogodi u ovoj zabrinjavajućoj situaciji?“ Kada odredite najgori mogući ishod i napišete ga pored definicije problema, videćete da ste bez obzira o čemu se radi u stanju to da rešite. Odlučite da prihvatite najgoru varijantu, u slučaju da se dogodi. Mentalno rešite da čak i u slučaju najgorih posledica koje se iz ovoga mogu izroditi, to neće za vas predstavljati smak sveta.

Prihvatićete novonastalo stanje i nastaviti dalje. U suštini, verovatno je moglo i gore da se desi. Sam čin prihvatanja najgoreg mogućeg scenarija zaokružuje ciklus eliminacije stresa i anksioznosti povezane sa novom situacijom.

Prilagodite se. Sada ste spremni za treći korak u suočavanju sa promenom – prolagođavanje svog ponašanja i aktivnosti novoj situaciji. Upitajte se:“ Šta sve mogu da uradim da bi izbegao da se najgori scenario ostvari?“ Šta sve možete da učinite da minimizirate maksimalnu štetu koja nastaje kao rezultat promene ili odlaganja? Dok počinjete sa nabrajanjem svih stvari koje ste u stanju da uradite, vi prilagođavate svoj um novim informacijama i pripemate se da preduzmete korake u cilju efektivnog suočavanja sa promenom.

Uvedite poboljšanja. Poslednji, četvrti korak je poboljšanje na osnovu postojeće situacije. Kaže se da je „kriza promena koja pokušava da se nametne“. Često, promena signalizuje da su vaši planovi nepotpuni ili da ste se kretali u pogrešnom smeru. Ukoliko se opirete promeni, slomićete se kao kruto borovo stablo na vetru. Umeto toga, postanite fleksibilni, savijajte se na vetru kao što to čini vrba. Često ćete videti da je promena zdrav, pozitivan korak ka ostvarivanju vaših ciljeva.

Još jedna od odlika promeni vičnih osoba je nešto što se naziva „tolerancijom na neizvesnost“. Ovo jednostavno predstavlja osobu koja je sposobna da se efektivno ponaša u situacijama čestih promena. Što se više nalazite na hijerarhijskoj lestvici, veća je vaša plata i odgovornosti, viši je vaš status i pozicija, i brža je stopa promene oko vas. U svakoj od faza, vaša će vas sposobnost da se ponašate mirno, pribrano i verodostojno obeležiti kao osobu koja će napredovati u životu.

U zaključku


Vaša sposobnost da efektivno radite u svetu svakodnevne promene je prava mera stvarnog stepena razvijenosti vaše ličnosti. Osnove su prihvatanje promene, prilagođavanje, poboljšanje na osnovu promene i pomeranje ka novoj situaciji. I dok nastavljate ovo da radite, preplaviće vas tako prijatan osećaj samo-kontrole i samo-svesnosti da će vam život biti blistav i pozitivan – a isto takvi i vaši rezultati.

Štampa