Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Hajde da malo gunđamo u kancelariji!

57f408451a0000de085b7043Gunđanje, jadikovanje, žaljenje, glasno komentarisanje .... sastavni je deo kancelarijskog folklora. Ne prodje dan a da ne čujemo bar jednu osobu koja se sa izrazom očaja na licu „tuži“ sagovorniku ili sama sebi, već na nešto što je tog dana „na tapetu“. Treba li da naglašavamo koliko se „negativne energije“ na ovaj način emituje na radnom mestu? Ili koliki uticaj ovakvo ponašanje ima na radnu produktivnost? Ne.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Kada rešavate konflikt – emocije ostavite po strani

EMOCIJEJedan od pristupa razrešavanju sukoba mišljenja je i ERI Model (Emotions/emocije;  Reason/razlog; Intuition/intuicija). 

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Pouzdanost može stvoriti ali i uništiti vašu karijeru

Low validity but reliableOsobe koje se smatraju pouzdanima, po pravilu su visokoproduktivne i lako privlače druge u svoje timove; no treba naglasiti da se njihov kredibilitet zasniva na onome šta ljudi o njima misle – ne na preporukama ili merljivim rezulatima. Pojedinci koji izgube kredibilitet mogu preduzeti izvesne korake ne bi li ga povratili, što uključuje i traženje fidbeka o njihovom radnom učinku kao i mišljenja članova tima ili kolega.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Fleksibilnost: Jedini način da steknete stalne mušterije!

516455154Razlika je u fleksibilnosti i spremnosti da se mušterijama pruži ono što žele. Firmama su neophodni standardi, politika poslovanja i pravila kako bi mogle da rade efikasno, ali je neophodno i to da zaposleni umeju da koriste malo zdravog rezonovanja u kontaktima sa mušterijama. Vaš cilj bi morao da bude stopostotno zadovoljenje potreba kupaca - ali svakako, u granicama razumnog.

Nastavi sa čitanjem

Štampa