Druga šansa da ostavite dobar utisak?

U poslu, imatePersonal Appearance ograničeno vreme da ostavite trajni utisak na one koji donose odluke. Mnogobrojni faktori vam moraju ići na ruku tog dana kada je dogovoren sastanak. Samo neki od njih, zavise od vas. Tako se ponekad dogodi da uprkos najboljim namerama, ne uspete da ostavite dobar utisak. Niste istakli svoje najbolje adute. Rekli ste nešto što nije trebalo.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Pre nego otpustite zaposlene... 

razgovor za posao

Mladi menadžeri sve češće preuzimaju radna mesta starijih profesionalaca a sa radnim mestom stižu i najrazličitije dužnosti, pa i zaduženje da otpuste radnike čiji se radni učinak smatra marginalnim. Budući da davanje otkaza nije lak zadatak, predlažemo vam da, pre nego dođete do tačke sa koje povratka nema, porazgovarate sa vašim zaposlenima. Kritika – onda kada se iznese konstruktivno – jeste prilika za davanje saveta i smernica. Savetovanje po svojoj suštini i jeste pozitivno, konstruktivno i korektivno pre nego negativno, autokratsko ili kazneno.


Ovom prilikom daćemo menadžerima-početnicima nekoliko malih saveta i uputstava koji bi mogli da potencijalno katastrofalan zadatak pretvore u benefit za sve strane: zaposlenog, menadžera, odeljenje i samu kompaniju.

 

 

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Prezentacija sa ciljem pribavljanja mišljenja


glasanjeJedan od najčešćih i najkritičnijih tipova poslovnih prezentacija jeste prezentacija u cilju prikupljanja mišljenja. Umesto da bude jednosmerno prenošenje informacija, ova vrsta prezentacije podrazumeva interakciju sa učesnicima i oslanja se na ostvarivanje produktivnog dijaloga koji dalje pokrece diskusiju. Po svojoj prirodi, ovaj tip prezentacije zahteva fleksibilnost prezentera i njegovu spremnost da dopusti da se proces odvija bez njegove dominacije diskusijom. Kada planirate ovakvu prezentaciju, dobro razmislite o ljudima koji će prisustvovati sastanku. Ko je, dakle, vaša publika?

Poznavanje teme: Da biste čuli mišljenja, obično pozivate ljude koji su eksperti za datu oblast. Međutim, ponekad je potrebno imati publiku koja o temi zna malo ili ništa, kao što je to slučaj sa fokus-grupama ili pri istraživanju tržišta.

Prethodno iskustvo vezano za temu: Da li u vašoj publici ima ljudi koji su imali izvesna iskustva vezana za datu temu? Da li su reagovali pozitivno ili negativno? Koje specifične primere znate?

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Neka konflikt radi za vas


konflikti Konflikti su neizbežni. A kako će na nas uticati, zavisi od načina na koji reagujemo. Ukoliko se bojimo i u konfliktnim situacijama se loše snalazimo, mali problemi prerašće u velike. Na žalost, ima ljudi koji konflikte koriste kao sredstvo kontrole i manipulacije drugima. U najboljem slučaju, konflikt može da posluži kao katalizator poboljšanja i promene. Ukoliko razumete ulogu koju on ima u vašem poslu i ličnim odnosima, otkrićete i da može da vam koristi, umesto šteti.

Razumevanje konflikta

Funkcija konflikta

Konflikt je proizvod nekompatibilnih aktivnosti i ideja. Kada se dve osobe ne slažu, svaka od njih obično poseduje određen stepen emocija vezanih za sopstvena gledišta. Kao posledica ovoga, konflikt rađa pojačane interakcije i angažovanje. Ukoliko se njime upravlja kako treba, konflikt može da bude stimulus kreativnosti i novih načina razmišljanja. Takođe, konflikt pomaže jačanju grupne kohezije, jer služi kao ventil za neprijateljska i negativna osećanja. Drugim rečima, grupa (ili par) koja se međusobno svađa, ostaje zajedno.

Nastavi sa čitanjem

Štampa