Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Koliki je planirani prihod u ovoj finansijskoj godini?

Zbog čega je važno da ovo znate? Uvek nastojte da saznate koliki je planirani prihod u datoj finansiskoj godini i na koji način će se ostvariti. Radni učinak u odnosu na planirani prihod ključni je indikator uspešnosti u postizanju poslovnih ciljeva, a njegovo sistematsko praćenje omogućiće vam da razumete kako poslovanje napreduje. Pravo razumevanje toga kako se poslovanje realizuje u odnosu na planiranu zaradu kao i toga šta sve utiče na radni učinak, pomoćiće vam da pravilno prezentujete i pozicionirate svoje ideje. To će vam takođe pomoći da budete sigurni da ne predlažete ništa besmisleno – na primer nove izdatke u vreme kada posao jedva opstaje ili redukciju troškova tokom perioda neočekivanog procvata poslovanja.

5099605109 bd04b3c786 b

Dakako, neke organizacije uopšte ne planiraju prihode (recimo, vladini sektori ili neprofitne institucije) ali ćete tu naći druge indikatore radnog učinka i celoj ideji ćete moći da pristupite na isti način.

Da li vaše poslovanje stoji bolje ili lošije u odnosu na planirano, nešto je o čemu treba da razgovarate sa svojim klijentima jer su to činjenice koje mogu uticati na politiku zapošljavanja ili otpuštanja kao i na brzinu uvođenja novih inicijativa.    

Informacija o planiranom prihodu za određen period obično se može naći u izveštajima o poslovanju i uglavnom do nje nije teško doći. Razgovarajte sa ljudima iz sektora za finansije ili menadžerima operativnih sektora zaduženih za sticanje prihoda. Čitajte redovne periodične, interne finansijske izveštaje da bi razumeli kako se poslovanje odvija.

Važno je ne samo razumeti da li poslovanje stoji bolje ili lošije od očekivanog, već i razloge zbog kojih je  tako. Pogledajte opšte ekonomske trendove, pratite na koji način pojedini sektori ostvaruju svoje dogovorene finansijske ciljeve. Pokušajte da otkrijete šta se krije iza statističkih podataka i šta na njih utiče, spolja i iznutra. Postoji li nešto što šteti poslovanju vaših ključnih klijenata ili mušterija? Kakvi su tržišni trendovi? Postoji li na tržištu neki naročito agresivan konkurent? Svaki od ovih faktora od uticaja je na ostvarenje prihoda, i ako razumete njihovu suštinu moći ćete da se strateški postavite i na pravi način iskoristite sektor ljudskih resursa da vam pomogne u prevazilaženju potencijalnih teškoća.

Štampa