Bornov mentalitet

Bilo da ste videli film Bornov ultimatum ili da niste, iz sledećeg teksta razumećete moje zadovoljstvo zbog neočekivanog saznanja koje bih želela sa vama da podelim.

bourne

Kad god bi se Džejson Born suočio sa nekakvom preprekom, on se ne bi zadržavao na njoj i gubio dragoceno vreme udubljujući se u problem. Odmah bi počeo da pretražuje, skenira okolinu i traži „izlaz“. Izlaz  je ono što vaš mozak opaža kao:

  • Put kojim možete da idete umesto onog na kom ste,
  • Priliku da trenutnu situaciju preokrenete u  sopstvenu stratešku prednost ili
  • Šansu da negativnu preokrenete u pozitivnu ili bar neutralnu situaciju.

Mali savet: Kada se nađete pred teškom situacijom, postavite sebi, partneru ili vašem timu, pitanje:

„Šta bi Džejson Born uradio?“

  • Kojim drugim putem bismo mogli da krenemo? Šta će se dogoditi ako se povučemo? Kakve druge taktike bismo mogli da isprobamo umesto one koja ne funkcioniše?
  • Šta je slaba tačka problema i da li bismo mogli da je pretvorimo u vlastitu prednost (dakako, imajući u vidu širu dobrobit)?
  • Šta možemo da naučimo iz ovog događaja što bi nam pomoglo da dosegnemo više ciljeve?
  • Kada se suočavamo sa tuđim besom ili strahom, šta možemo da uradimo da se dostojanstveno izvučemo ili da tu agresiju taktično preusmerimo (nadamo se, u pravcu prihvatljivog rešenja)?
  • Šta možemo da učinimo da postanemo manje podložni emocionalnim reakcijama, da se oslobodimo stresa i ostanemo usredsređeni i mirni u svakom trenutku?

Ako niste videli film, možda biste mogli da ga pogledate iz ovakve perspektive . Posmatrajte koliko brzo Born  uočava mogućnosti kada se ne vezuje za situaciju za koju se ispostavilo da mu ne ide na ruku. On se postavlja 'iznad' problema, brzo rešava šta je bitno i pronalazi put do uspeha.

Može se dogoditi da, dok čitate ove redove, vaš klijent otkaže neki dogovor zbog smanjenja budžeta. Šta bi Born uradio? Mogli biste da pozovete klijenta i ponudite mu više alternativa umesto prethodno dogovorene. Naravno, ne zaboravljajući da mu dopustite da se prvo izvini. izduva i sve vam „objasni“. Onda ga pitajte da li bi hteo da razmotri i druge mogućnosti. A ukoliko sve drugo propadne, preusmerite svoju pažnju na ostale postojeće i potencijalne klijente.

Predlog: Do kraja dana, pokušajte da razmišljate kao Džejson Born.

Štampa