Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Dvanaest navika lošeg Mentora

 1. Uvek se držite mišljenja da vi – na osnovu svog obimnog iskustva i šire perspektive – najbolje znate šta je u interesu vašeg »štićenika».
 2. Budite odlučni u nameri da svoju mudrost podelite sa njima – bilo da su oni to tražili ili ne; često ih podsećajte koliko još toga imaju da nauče.
 3. Odlučite o čemu ćete i kada govoriti sa vašim štićenikom; često menjajte datume i teme kako bi izbegli pojavu i lenjosti i opuštenosti.
 4. Samo vi govorite i često proveravajte da li pažljivo slušaju.
 5. Postarajte se da vaši štićenici shvate koliko su trivijalne njihove brige u poređenju sa kompleksnim problemima kojima se vi bavite.
 6. Podsetite štićenika koliko je srećan što ima vašu nepodeljenu pašnju.
 7. Nikada ne pokazujte niti priznajte da posedujete bilo kakvu ličnu slabost; budite njihov uzor kako u uspešnosti u karijeri, tako i u ličnim vrednostima.
 8. Nikada ih nemojte pitati kakva su njihova očekivanja – oni i onako ne bi znali odgovor.
 9. Pokažite im kako ste važni i dobro povezani tako što ćete sa njima podeliti poverljive informacije koje im uopšte nisu potrebne.
 10. Obeshrabrite svaki znak dobrog raspoloženja ili humora – to što vi radite je ozbiljan posao i zaslužuje da ga tako tretirate.
 11. Terajte ih da rade upravo onda kada ne slede vaše savete.
 12. Nikada, nikada ne priznajte da bi i vi nešto iz ovoga moglil da naučite.

help 2444110 640

Štampa