Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Kako oceniti efikasnost koučinga?

coach crosswordKoučing kao proces postoji u različitim oblicima već vekovima: no tek je na sprotskim terenima i u radu Timothy Gallaway-a prvi put formalizovan kao metod koji daje rezultate kao na fizičkom tako i na prihičkom nivou učinka. Koučing se, u suštini, tiče promene i tranformacije, fokusiranja na sposobnost pojedinca da se razvija i menja ponašanje i kreira nove načine ophođenja i akcije. U poslovnom svetu na koučing se gleda kao na sredstvo koje pomaže ljudima da ostvaruju bolji radni učinak i iskoriste sav svoj potencijal.

U radnim sredinama to je jedna od formi osposobljavanja zaposlenih koja se najbrže razvija (CIPD, 2006.) međutim, njena efikasnost kao razvojnog alata i isplativost investicije koja se potroši za koučing i dalje je nejasna i često se dovodi u pitanje.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Da li je ovo, za mene istina?


figeMnogi od kompleksnih problema sa kojima se suočavamo mogli bi biti brzo rešeni kada bi svako sebi postavio pitanje: „Da li je ovo, za mene istina?“

Najveći deo društvenih, ekonomskih i političkih problema potiču od želje da se 'dobije nešto za ništa', pomnožene intenzitetom zavisti i ozlojeđenosti koje nosimo u sebi. Kao što su najniži porivi, poput pohlepe i lenjosti, uvreženi u samoj ljudskoj prirodi, tako je najbrži i najlakši načini da se opravda ovakvo očekivanje optuživanje drugih da, budući da imaju ono što vi želite, to nikako ne zaslužuju.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Kako upravljati rastegljivošću uloga


Businessman

Executive coaching ima za cilj da pomogne rukovodiocima da poboljšaju svoj radni učinak i ličnu satisfakciju na poslu.
Jedna od ključnih oblasti kojima je potrebno pozabaviti se, je stepen slaganja (ili razlike) između:
-  ličnosti rukovodilaca, njihovih sklonosti i veština, i
-  poslovne uloge i načina na koji joj prilaze.


Koučing rukovodilaca i radni učinak

Najuopštenije uzeto, postoje dva mišljenja o tome kako poboljšati radni učinak u koučingu rukovodilaca.
•    Igranje na kartu urođenih, ličnih jakih karakteristika vodi ka najboljem radnom učinku, i
•    Veća sposobnost prilagođavanja omogućava rukovodiocu da odabere pristup koji je adekvatan situaciji.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Nadmašite konkurenciju uz koučing


coach

Bez obzira na recesiju i nepovoljnu ekonomsku situaciju uopšte, čini se da kompanije sve češće organizuju koučing svojim rukovodiocima i najperspektivnijim radnicima kako bi usavršili njihove veštine i obezbedili odgovarajući razvoj budućih lidera.

Mnogo je kompanija koje su otpustile znatan broj radnika, pa i rukovodilaca. Ono što im je sada najpreče jeste da osiguraju da ljudi koji su ostali, steknu ili poboljšaju sposobnosti neophodne za postojeće i buduće zahteve poslovanja. Poslodavci se odlučuju za koučing upravo zbog toga da bi bili sigurni da će novopostavljeni rukovodioci biti osposobljeni da obavljaju dužnosti svojih prethodnika. Budući da kompanije u znatnoj meri redukuju i izdatke, može se dogoditi da će se pojaviti manjak zaposlenih ili nedostatak stručnosti za obuku novih nameštenika u veštinama rukovođenja i komunikacije. Neke od kompanija se odlučuju za angažovanje spoljnih konsultanta, eksperata s velikim iskustvom u ovim oblastima. Neke se snalaze na druge načine. Na ovaj ili onaj način dakle, kompanije češće koriste koučing kao oružje u borbi sa konkurencijom, i to na sledeće načine:

 

Nastavi sa čitanjem

Štampa