Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Ako njima nije stalo, ne trošite svoje vreme uzalud


stalo

„Ako njima nije stalo, ne trošite svoje vreme uzalud“, savet  je Maršala Goldsmita (Marshall Goldsmith)1,upućen nama koji pokušavamo da promenimo ljude koji ne mare, i zbog kojih završimo suočeni sa gomilom protraćenog vremena.

Evo njegove priče:

„Moja majka bila je učiteljica prvog razreda u Kentakiju.U njenom umu ja sam zauvek ostao prvačić, moj otac takođe, kao i svi naši rođaci. Mama je uvek ispravljala očevu gramatiku. Kad god bi napravio grešku,ona bi se strogo zagledala u njega preko ruba naočara kao da joj je učenik i rekla: 'Eh, Bile, Bile!'  Iz nekog razloga kupili smo papagaja. Kroz nekoliko meseci i on je po vazdan ponavljao: 'Eh, Bile, Bile!' Tako je moj jadni otac doživeo da ga prekoreva čak i ptica!

Jednog dana, kada je tati bilo već 80, mama je počela njenu milionitu lekciju iz gramatike. On ju je pogledao, nasmešio se, uzdahnuoi rekao svojim promuklim glasom: „Dušo, meni je 80-ta, mani se više toga!“

Nastavi sa čitanjem

Štampa

O.U.T.C.O.M.E.S. – Coaching model za prezauzete menadžere prodaje

busy manager

Očekivanja zaposlenih u prodaji od njihovih menadžera sve češće uključuju i koučing (coaching) kao način kontinuiranog usavršavanja u radu.Mendžerima prodaje se za koučing zaposlenih trenutno savetuje primena standardnogG.R.O.W modela koučinga, pri čemu je G – cilj (goal), R – realnost (reality), O – opcije (options) i W – volja, motivacija, plan dalje akcije (will/way forward).

G.R.O.W. model je osmislio Graham Aleksander (Graham Alexander), ali ga je proslavio Ser Džon Vitmor(Sir John Whitmore). G.R.O.W.predstavlja odličan početni model jer omogućava menadžerima prodaje da se naviknu na strukturu koučinga. Vrlo kompetentni menadžeri prodaje i koučing-instruktori mogu uspešno da ga koriste ako odvoje dovoljno vremena da se detaljno pozabave svakom od njegove četiri faze; međutim, manje iskusni i prezauzeti mernadžeri, skloni su da brzo preskaču iz faze u fazu što često rezultira jednim od sledeće nabrojanog:

Nastavi sa čitanjem

Štampa

6 Razloga zbog kojih neki menadžeri odustaju od koučing procesa

Na koji način možemo pomoći menadžerima da uspeju? Obezbeđivanjem koučinga (coaching), kao jednim od prihvaćenih rešenja. Zbog čega onda neki od njih odustaju od koučing programa koji je dizajniran upravo sa ciljem da im pomogne?

Nastavi sa čitanjem

Štampa