Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

O liderima u vremenu promena

 

Da li je lako biti lider u ovim kriznim vremenima?

Kažu da u većini organizacija postoji prekomerno ili nedovoljno upravljanje!?

Da li se vi slažete sa ovom konstatacijom?

 

quino al IvkqpUs3VX8 unsplash1

 

Lideri budućnosti

Šest kriterijuma za lidere u kriznim vremenima

  • Sposobnost da formulise i prenese svoje vizije
  • Inspirativan je i „zna da proda“
  • Sposoban je da napravi timove i mreže
  • Fleksibilan je za primenjivanje promena, novih uloga
  • Produktivan je ali i kreativan
  • Postoji harmonija između privatnog I profesionalnog života

Kriterijumi lidera u praksi

Sposobnost da formulise i prenese svoje vizije

Kao   lideri razumemo sadašnje i buduće pokretače poslova. Mi gradimo viziju putem efikasne obrade informacija i jasno ih prenosimo drugima. Veoma smo posvećeni i odlučni, a imamo hrabrosti da tolerišemo nesigurnost kao i da delujemo u skladu sa svojom vizijom.

Inspirativan je i „zna da proda“

U svojim postupcima smo iskreni i verodostojni. Verujemo jedni drugima, efikasno delegiramo i završavamo poslove. Inspirišemo i “prodajemo” naše ideje na pozitivan način, gradeći entuzijazam i posvećenost u našoj organizaciji.

Sposoban je da napravi timove i mreže

Kao lideri stvaramo organizaciju orijentisanu ka rezultatima i takmičimo se u upravljanju i podučavanju timova i mreža. Prihvatamo da su ljudi različiti i efikasno koristimo te razlike za postizanje rezultata. Slušamo aktivno, dajemo i konstruktivne povratne informacije. Gradimo i razvijamo unutrašnje i spoljne mreže.

Fleksibilan je za primenjivanje promena, novih uloga

Kao lideri, mi težimo stalnim poboljšanjima. Aktivno se poboljšavamo sticanjem novih kompetencija i dovodimo u pitanje stare rutine i prakse. Predvodimo procese promena i tranzicije i uspešno njima upravljamo. Tražimo nova rešenja u nesigurnim i složenim situacijama.

Produktivan ali i kreativan

Kao lideri, pokazujemo naš preduzetnički duh i posvećenost. Kreativni smo i ispitivački nastrojeni u svom pristupu. Podstičemo naše ljude da pruzimaju inicijativu i da traže nove ideje. Postavljamo visoke standarde performasi zajedeno sa našim timom.

Delimo potrebne resurse i efikasno organizujemo zajednički rad.

Harmonija između privatnog I profesionalnog života

Kao   lideri mi upravljamo sami sobom. Sami procenjujemo sopstvene kapacitete za obavljanje naših zaduženja. Pravimo balans između našeg posla i privatnog života. Nastojimo da podstaknemo raspoloženje, motivisanost i dobrobit našeg tima stvaranjem izazova i poštovanjem individualnih razlika. Insistiramo na  saradnji  da bismo uravnotežili  poslovne obaveze i trudimo se  da obezbedimo da  podrška i pomoć budu dostupni.

Više o ovoj temi - “SAM Talk” -  prezentacija koju sam održao 22.05.2020 god. za članove Srpske Asocijacije Menadžera.

Štampa