Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Inovacije u turbulentnim vremenima

U sadašnjem trenutku, koji definiše mogućnost recesije izazvane pandemijom, kada se mnoge kompanije susreću sa opadajućim prihodima i zaradama, rukovodioci često misle da promene i  inovacije i nisu toliko važne.

To je zbog toga što sposobnost efgikasnog sprovođenja promena i uvođenja inovacija nisu integralni deo delovanja mnogih organizacija! Zbog toga se kreativnost koja vodi do ideja koje menjaju pravila igre, gubi ili previđa.

Inovacija je najvažniji faktor uspeha ili neuspeha na tržištu današnjice. Vodeće organizacije razvijaju održive kapacitete za inovacije.  Inovacije su od vitalnog značaja za opstanak i razvoj.

 

alex knight 2EJCSULRwC8 unsplash

 

Inovativne sposobnosti omogućuju organizaciji da se koriste mogućnostima i stvaraju vrednost iz novih ideja. Istraživanja su pokazala da su inovativne organizacije, dvosturko profitabilne u odnosu na ne-inovativne.  Sposobnost da se uspešno upravlja inovacijama je jedan od ključnih faktora uspeha u biznisu 21. veka.

Upravljanje inovacijama nije lako. Postoje rizici i lako se može desiti da se raspoloživa sredstva pogrešno potroše.

Kako se usložava poslovno okruženje, upravljanje promenama i inovacijama postaje sve teže. Uprkos (ili zbog) lako dostupnih informacija, sposobnost da se projektuju budući rezultati se preselila iz okruženja rizika kojima može da se upravlja ka sve većem stepenu neizvesnosti. Brzina kojom se informacije pretvaraju u praktično znanje ne prati ritam promena u poslovnom okruženju.

Rizik kojim može da se upravlja pretpostavlja da postoji dovoljno potrebnog znanja koje će omogućiti da barem možemo da kvantifikujemo mogućnosti potencijalnih rizika. Neizvesnost, kako taj pojam karakteriše naučnik Frank Knight, pretpostavlja da nivo rizika u jednom trenutku prevazilazi znanje.

U ovakvim okruženjima vreme potrebno da se dođe do novih saznanja postaje osnovna prepreka efikasnim inovacijama. Neophodno je stvaranje novih saznanja kako bi se odredili pravci za promene (ili unapređenja) koji će stvoriti novu vrednost I omogućiti da se postignu rezultati.

Vreme potrebno za inovacije podrazumeva da se sprovede određen nivo promena. Promena zahteva učenje. Međutim, ljudi I organizacije izgleda uče tek kada reaguju na događaje. Potsticaji u vidu nagrada omogućavaju dodatnu motivaciju kako bi se još bolje koristilo postojeće znanje, ali koji “okidači” će motivisati investiranje u nova znanja koja su neophodna da se inovira?

Ovi “okidači” mogu da dolaze kako iz eksternih, tako I iz internih izvora, I mogu da obuhvate:

Eksterni:

 • Želje, potrebe I očekivanja potrošača
 • Ponuda konkurencije
 • Nove tehnologije
 • Demografske promene
 • Geo-politički događaji
 • Društveno-političke promene
 • Promene u strukturi industrija

Interni

 • Poslovne odluke
 • Problemi u sprovođenju procesa
 • Rast ili opadanje kompanije
 • Personalne promene

Inovacije omogućavaju odgovor na sve ove okidače promena. Postoje razni oblici inovacija koje mogu da odgovore kako bi obezbedile efikasne odgovore na odgovarajuće okidače ili poslovna okruženja.

Uzevši u obzir visok nivo nesigurnosti I mogućnosti, efikasno upravljanje promenama I inovacijama zahteva da se investicije u nova znanja fokusiraju na oblasti promene koji predstavljaju najveći rizik ili šansu koja će da omogući održivi rast organizacije.

Pitanja na koja bi trebalo naći odgovore kako bi se omogućio razvoj I rast organizacije su:

 • Koliki je iznos investicije u inovaciju?
 • Na koji način ćemo meriti uspeh inovacije?
 • Kolika je očekivana zarada od inovacije?
 • Da li je cena promašaja predvidiva I prihvatljiva?

Uzevši u obzir nepredvidivost, investicija u znanja koja će da odgovore na ova pitanja postaje teška da se predvidi, a upravljanje promenom zahteva fokus na znanja koja će da opravdaju investiciju. U ovakvim situacija potrebno je unapred odrediti parametre i procedure za merenje.

Ukoliko želite da saznate više o ovoj temi pogledajte listu naših treninga na http://www.skills.rs/lista-treninga/svi-treninzi

 

Štampa