Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Nije sve uvek HITNO

Nije sve uvek HITNO


Pregledajte svoja dnevna zaduženja i grupišite ih po kvadrantima sledeći shemu:

hitno

Da više vremena provodite u kvadrantu 2, da li biste bili u stanju da ostvarite neke realne, dugoročne rezultate za vašu firmu?


Potrebno je da se posvetite ustanovljavanju prioriteta i povećanju produktivnosti. Odredite aktivnosti kojih ćete se odreći kako bi povećali radni učinak kao i korake koje ćete preduzeti da dođete do boljih rezultata. Imajte jasnu viziju rezultata koje očekujete.

Kako se određuju prioriteti?

Pripremite spisak zadataka koje treba da završite.
Dodajte aktivnosti nabrojane u kvadrantu 2.
Prepišite svoj spisak ponovo, ali stavke u njemu poređajte po važnosti, bilo privatno, bilo poslovno. Imajte u vidu da neke stvari sa vašeg spiska mogu da utiču na saradnike (recimo, nekome će za završetak sopstvenog zadatka trebati nešto od vas; takvu obavezu ne možete da zanemarite).
Postavite rok za svaku tačku spiska, pa i za aktivnosti iz kvadranta 2.
Razmotrite posledice do kojih bi moglo da dođe ukoliko ne izvršite neki od zadataka u datom roku.
Odredite nagrade za zadatke izvršene u roku.

Save

Štampa