Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

25 malih saveta o marketingu i prodaji

 1. Definišite kakav imidž kompanije želite da predstavite svetu – to je ključna stavka vašeg uspeha.
 2. Pratite kretanje svog proizvoda ili usluge u smislu njihovog životnog ciklusa kako bi ste bili spremni i blagovremeno uveli nove.
 3. Razmišljajte o nadama, željama i snovima svojih kupaca – marketing se u neku ruku bavi prodavanjem nada, želja i snova.
 4. Pažljivo planirajte budžet i trošite ga u zavisnosti od toga u kom ste delu životnog ciklusa proizvoda. Ukoliko ste na početku, marketing treba da ima prioritet. Ukoliko ste bliži kraju, razmišljajte o ozbiljnom istraživanju i razvoju.
 5. Pratite kako vaši konkurenti slične proizvode ili usluge pozicioniraju na tržištu.
 6. Identifikujte jedinstveni aspekt vašeg proizvoda, ono po čemu se vaš proizvod ili usluga izdvajaju od konkurentskih.
 7. Prihvatite da ćete, ponekad, morati da primenite dugogodišnju strategiju prodaje kako biste klijenta ubedili u vrednost vaše ponude.
  1. Grow Sales 1

 8. Angažujte svoje ljude na prikupljanju podataka o usluživanju klijenata. To će im pomoći da razviju osećaj vlasništva i odgovornosti za kvalitet rada.
 9. Ne dozvolite da se neobučeni zaposleni upuštaju u rešavanje složenih problema sa klijentima. Obezbedite im obuku i uputstva pre nego što nešto zabrljaju.
 10. Preispitajte svaku aktivnost koja ne sadrži opipljivu korist za klijenta.
 11. Brzo reagujte na nervozu klijenata – pre nego preraste u žalbe klijenata.
 12. Ne zatrpavajte klijente informacijama.
 13. Nezadovoljne klijente pitajte na koji način bi ste ponovo mogli da zadobijete njihovo poverenje.
 14. Osmislite proces prikupljanja podataka o klijentima. Postarajte se da bude dostupan članovima prodajnog tima.
 15. Izbegavajte evidenjtiranje nebitnih detalja na mestu prodaje, jer mogu da zamagle važne činjenice.
 16. Saznajte sve što možete o mušterijama vaših konkurenata, ali i o vlastitim.
 17. Pitajte članove marketinškog tima kada su se poslednji put sreli sa klijentom. Obezbedite redovno održavanje sastanaka.
 18. Uključite vaše klijente u proces planiranja poslovanja. Razmotrite zajednički mogućnosti poboljšanja određenih oblasti, i ukoliko je potrebno, korigujte svoje planove.
 19. Upozorite kupce na kašnjenja – ako to ne učinite možete ugroziti reputaciju svoje kompanije i izgubiti kupce.
 20. Odredite ciljeve koji će, kada se ostvare, doneti koristi vašim klijentima – i postavite merila kojima ćete izmeriti njihovu uspešnost
 21. Ako želite da sklopite posao, postavite konkretno pitanje sa „Da“ odgovorom. Nemojte pretpostavljati da će se klijent obavezati samo zato što ste mu ukazali na benefite i efikasno izašli na kraj sa svim primedbama.
 22. Zamolite lojalne kupce za preporuke.
 23. Uvek govorite istinui govorite je celu. Nikad ne zadržavajte za sebe loše strane proizvoda, čak iako vam je omiljeni. Mogli biste da izgubite mušteriju kada otkrije šta ste prećutali.
 24. Nikada, nigde i ni na koji način nemojte obrukati kupca, naročito ne čineći ga neznalicom.
 25. Uspostavite veze sa sekretaricama i asistentima. Oni često raspolažu informacijama koje vam mogu koristiti pri prodaji. Oni takođe imaju i skrivenih moći, kao što je veština davanja pozitivnih komentara o vama i vašem proizvodu, pravim ljudima.

Štampa