Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Nije sve uvek HITNO


Pregledajte svoja dnevna zaduženja i grupišite ih po kvadrantima sledeći shemu:

hitno

Da više vremena provodite u kvadrantu 2, da li biste bili u stanju da ostvarite neke realne, dugoročne rezultate za vašu firmu?

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Snižavanje cena nije jedina opcija!


jabuke

Poslovna strategija jedne kompanije nije poput Božjih zapovesti urezna u kamenu – ona mora biti promenljva i prilagodljiva. Izazov sa kojim se suočavamo u poslovanju je obezbediti da veliki procenat klijenata, a naročito onih koji su od najvećeg značaja za naš dugoročni uspeh, vidi našu poslovnu strategiju kao konzistentnu i bogatu, za klijente značajnim, vrednostima.

Percepcija vrednosti koju klijenti imaju individualna je i zavisna od konteksta i postojećih okolnosti. Ono što je za nekog dragoceno, za drugog je bacanje para. Ono što su klijetni smatrali vrednim početkom 2008. možda neće biti takvo i u ovoj godini.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Kako da pobedite recesiju?


recesija

Ukucajte u Google reč 'recesija' i dobićete skoro 43 miliona odziva. Čini se da sada svi pričaju isključivo o recesiji. Ima kompanija koje su već preduzele konkretne korake u vezi sa njom. U najvećem broju slučajeva to znači neselektivno otpuštanje većeg broja zaposlenih, bez mnogo razmišljanja na duge staze.

Nema kompanije koja je do uspeha došla 'radikalnim skupljanjem'
Otpuštanja radnika su nešto što može da se očekuje, ali ne mora da bude i neizbežno. Istraživanje koje je sproveo McKinsey pokazalo je da su kompanije koje su prebrodile krizu iz 2001/2. godine, zapravo, u to vreme povećavale svoje rashode u ključnim segmentima poslovanja. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno skoro hiljadu američkih kompanija i to u periodu od 18 godina, uključujući i pomenute godine recesije. Pokazalo se da su kompanije koje su se našle među prvima nakon krize, dodatno ulagale u prodaju, inovacije i marketing. Iako je to umanjilo njihove gotovinske rezerve, bile su rešene da kratkoročnu profitabilnost zamene dugoročnim dobitima. I u tome su uspele!

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Najbolja pitanja u prodaji


pitanjaDžefri Džejms (Geoffrey James), pisac, novinar i govornik, smatra da su sledećih četrnaest pitanja, apsolutno najmoćnija sredstva koja svaki prodavac treba da ima u svom 'čarobnom cilindru':

1. Šta možete da mi kažete o svojoj kompaniji... i sebi?
2. Šta vam se najviše sviđa u vezi sa onim što trenutno radite?
3. Šta vam se ne dopada u situaciji u kojoj ste?
4. Šta biste želeli da poboljšate ili unapredite?
5. Šta možete da mi kažete o svojim prioritetima?
6. Šta vas je podstaklo na to da baš sad počnete ovaj projekat?

Nastavi sa čitanjem

Štampa