Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Neka klijenti prodaju za vas

Čak 84% ukupne prodaje u Americi obavi se zahvaljujući usmenom preporučivanju. Neke od najvažnijih promocija i prodajnih aktivnosti predstavljaju one koje se dešavaju između klijenata i potencijalnih kupaca, među prijateljima i kolegama, u formi saveta ili preporuke u vezi sa tim šta kupiti ili ne i od koga kupiti.

Nastavi sa čitanjem

Štampa