Razvoj tima

Faze u razvoju uspešnog tima

Ovaj spisak obuhvata osnovne aspekte planiranja, postavljanja i održavnaja efektivnog tima za specifične projekte ili zadatke.

Definicija

Timovi nisu isto što i grupe; timove planiramo, gradimo i održavamo. Određeni broj ljudi koji zajedno radi u istom prostoru ne mora se ponašati niti raditi kao tim. Tima ima drugačije karakteristike – to je grupa ljudi koji udruženo radi da bi ostvarila zajednički cilj i može biti sastavljen od predstavnika različitih struka, odeljenja ili funkcija. Šta više, timovi su grupe koje se sklapaju za specifičan projekat, od kojih se očekuje da vode i razvijaju svoj rad i koje su odgovorne za postignuća.

athletes 1867185 640

Prednosti podsticanja razvoja tima

Rad na jačanju tima:

 • Koordinira pojedinačne napore tokom rešavanja kompleksnih zadataka
 • Izvlači najviše iz ličnog iskustva i znanja članova tima, znanje koje bi inače ostalo neotkriveno
 • Podiže i održava motivaciju i poverenje dok članova tima osećaju podršku i zaintersovanost
 • Ohrabruje  članove tima da generišu ideje, rešavaju probleme i pronalaze odgovarajući put napred
 • Pomaže u uklanjanju smetnji u komunikaciji i sprečava nezdravu konkurenciju, rivalstvo i takmičenje
 • Podiže nivo pojedinačne i kolektivne snage
 • Rezultira jačanjem posvećenosti zadatku koji obavljaju.
Kada timovi nisu rešenje

Postoje okolnosti kada timovi nisu primenjivi - na primer, timovi se ne uklapaju u tip organizacine kulture koje karakteriše čvrsta hijerarhijska struktura ili fiksne radne procedure. Timski pristup može biti pogrešan pristup posebno u slučajevima kada:

 • jedna osoba poseduje svo znanje, iskustvo i sredstva za samostalno obavljanje posla
 • ne stvarno ne postoji zajednički cilj, i grupa se neopravdano naziva timom.

Spisak aktivnosti u cilju razvoja tima

1. Odlučite da li vam je tim zaista potreban
To što je ovih dana moderno da se priča o timovima i team building-u, ne znači da je za obavljanje svakog posala neophodno imati timove. Može se dogoditi da stručna osoba koja radi samostalno i kojoj ste obezbedili neophodnu podršku, efektivnije obavi posao nego grupa ljudi koju ste sakupili i od nje stvorili tim. No ukoliko postoji potreba za širim spektrom znanja i iskustva, za deljenjem obimnog posla, za brainstorming-om i rešavanjem problema, tim će za vas predstravljati pravo rešenje.

2. Odredite ciljeve koje treba postići i veštine koje su za to potrebne
Neka vam širi ishod projekta bude jasan. Identifikujte tehničke i timske veštine koje su vam potrebne i pronažite pojedince koji tim veštinama raspolažu. Kakv god da je obim personala koji vam je dostupan, osnovno je izabrati ljude sa mešavinom različitih veština. Ovo uključuje timske veštine, individualne veštine i tehničke sposobnosti.

3. Planirajte strategiju jačanja tima
Investirajte vreme na početku da dobro postavite okvir rada. Na taj način će se vaš tim razvijati i jačati. Valja uzeti u obzir različite oblasti:

 • Klima poverenja – gde se na greške i neuspehe gleda sa aspekta iskustva i učenja za budućnost, ne kao na prilike za prebacivanje krivice
 • Slobodan protok informacija –  svima onima kojima je potrebno da integrišu svoj rad sa poslovnim ciljevima
 • Obuka – iz komunikacije, veština ophođenja i pregovaranja, rešavanj zadataka i preuzimanaj odgovornosti
 • Vreme – za koordinaciju aktivnosti, razmišljanje i praćenje napredovanja i za redovne sastanke
 • Ciljevi – moraju biti jasni svakom članu tima. Ovo se lakše postiže uključivanjem članova tima u proces postavljanja ciljeva pre nego prostim informisanjem članova tima o dodeljenim ciljevima.
 • Feedback – svako želi da zna kako napreduje, koliko dobro obavlja svoj posao i koje su oblasti ukojima je potrebno poboljanje. Zapamtite da uvek imate pozitivan ishod u glavi.

4. Sklapanje tima
U ovoj ranoj fazi važno je da ne pokušavate da rešite problem koji je pred vama.  Neka vaš cilj prvog sastnaka  bude sklapanje tima kao tima. Razgovarajte i složite se oko očekivanih rezultata. Razjasnite zajedničku svrhu i postarajte se da svako zna koji je njegov/njen lični doprinos uspehu tima, njegovo/njeno mesto u projektu i značaj u uspešnosti projekta.

5. Istražite i ustanovite osnovna pravila ponašanja i rada
Da bi ovo postigli nameće se potreba:

 • otvorene i iskrene komunikacije, tako da svako može da kaže šta misli i oseća bez straha, nelagodnosti ili ljutnje
 • slušanja mišljenja drugih, uključujući one u manjini ili ekstremnih stanovništa kako bi se složili kakav način odlučivanja, izveštavanja i ostalih procesa će biti prihvaćen tokom „života“  tima.

6. Identifikujte prednosti svakog pojedinca
Prikupite informacije o prednostima svakog pojedinca kako bi tim kao celina izvukao korist iz dostupnih veština, znanja i islustva. Dovedite nekoga sa iskustvom u jačanju tima da vam pomogne u početnim fazama, posebno ako se radi o zadatku koji je složen i važan.

7. Uključite sebe kao člana tima
Vaša uloga je takođe i uloga člana tima – ne samo uloga šefa. Razjasnite da svako u timu ima važnu uloga, a činjenica je da je vaša  - uloga vođe tima. Poslužite kao primer i održavajte efektivnu komunikaciju sa svim članovima. Posebno se ističite u slušanju.

8. Proveravajte ciljeve
Redovno proveravajte timske ciljeve da bi bili sigurni da je svakom članu  tima i dalje jasna svrha rada, pojedinačno i kao član tima. 

9. Pažljivo planirajte sastanke
Nepotrebni sastanci su napast, ali ako ih je nedovoljno, i projekat i tim mogu izgubiti fokus. Sastajte se redovno ali sa svrhom da:

 • steknete priliku da svakoga upitate „kako ste“
 • pregledajte i ocenite napredovanje zadatka
 • razmislite i porazgovarate o radu tima

Ukoliko se tokom revizije ukažu propusti ili problemi u obavljanju zadatka, isplanirajte i primenite korektivne mere.

10. Raspustite tim
Obeležite izvršenje zadataka. Proverite da li su ciljevi postignuti i ocenite rad tima kako bi pojedinci mogli nešto da nauče, promene ili dorade za sledeći put. Ukoliko su svi ciljevi ostvareni, vreme je da se tim raspusti.

 
Ako je vaš cilj jačanje tima

UVEK

 • Ustanovite da li vam je tim zaista potreban.
 • Ne štedite vreme ni napor kako bi pomogli aktivnosti i razvoj tima.
 • Kao tim, ustanovite zajedničku svrhu, ciljeve i kriterije uspešnosti zadatka, projekta i procesa.
 • Redovno proveravajte ko šta treba da uradi i do kada kao deo ostvarenja timskih ciljeva.
 • Zapamtite da sami ne možete pobediti u timskoj igri.
 • Slobodno komunicirajte sa svim članovima tima.
 • Vodite sastanke tako da svako dobije priliku da kaže šta želi i oseti se uključenim u proces planiranja i odlučivanja.
 • Raspustite tim kada su ciljevi ostvareni.

NIKADA

 1. Ne očekujte od novog tima da pokaže sve svoje kvalitete već prvog dana. Tim je biće za sebe, i kao i novozaposlenom, potrebno mu je vreme prilagođavanja i razvoja.
 2. Ne vežbajte čeličnu kontrolu i suzbijanje kreativnosti.
 3. Ne dozvolite da se tim oseća suviše posebnim, za slučaj da isključi ostale delove organizacije.
 4. Ne dozvolite pojedincima da prikupe slavu za timska dostignuća.
 5. Ne dominirajte timom, ma koliko nenamerno – čak nesvesno.
Pre nego donesete odluku da vodite tim, zapitajte se
 • U kojim ste sjajnim (i lošim) timovima radio/la  i šta ih je učinilo tako dobrim (ili lošim)?
 • Da li vašem prirodnom stilu rukovođenja odgovara rimski pristup ili treba da se prilagodite – možda tim nije za vas i imate više poverenja u pojedince?
 • Da li na najbolji način koristite timove?
 • Da li vam je apsolutno jasno šta očekujete od vašeg tima?

Štampa