Šta očekujete od tima?

Ukoliko ste u povoljnoj situaciji da kreirate novi tim, imate mogućnost da birate članove tima prema veštinama koje smatrate da su timu neophodne. U ovoj, prvoj fazi, vredi potrošiti mnogo energije i napora, a naročito ukoliko se čini da je idealne kandidate nemoguće pronaći.

Šta očekujete od tima

Najbolji timovi obično imaju:

1. Članove slične kulture
Komunikacija je lakša i bolja kada postoji prirodna veza

2. Članove sa komplementarnim veštinama i znanjima
Ovo jednostavno povećava verovatnoću sposobnosti rešavanja različitih problema

3. Jasan cilj (i zajedničku želju da ga ostvari)
Svako pun entuzijazma radi u istom pravcu.

4. Jak timski identitet
Članovi tima moraju da se prepoznaju, a i tim mora da se prepoznaje u okviru organizacije. U velikim kompanijama, pojedinci se mogu nalaziti u više od jednog tima. Neka ti timovi budu prepoznatljivi, npr. odeljenski tim (npr. Tim Nabavke ili Tim Obezbeđenja), ili tim sa posebnim ciljem (npr Tim Inovacija u Proizvodnji). U sportu se ovo dešava kada lokalni igrač takođe nastupa u državnom reprezentativnom timu.

5. Priznanje dostignuća kroz pohvale i nagrade
Mešavina nagrada je potrebna da zadovolji sve ličnosti unutar tima.

6. Menadžera ili lidera
Koji se stara da su sve gore navedene tačke ispunjene

7. Konkurenciju, ili rokove
Koji daju stimulans ljudima da ostvaruju rezultate i budu najbolji

Izbor idealnog tima će zavisiti i od zadatka koji tim treba da obavi. Ako na primer želite kreativan i inovativni tim, obavezno pored profesionalnih kvalifikacija uzmite u obzir i iskustvo, hobije i ostala interesovanja potencijalnih članova. Ukoliko vam je potreban tim koji će blisko sarađivati duži vremenski period, stavite akcenat na veštine u ophođenju, a tehničkim veštinama ih obučite kasnije.

Nasleđivanje tima može značiti reorganizaciju i regrutaciju. Menadžeri se obično trude da izvuku najviše iz postojećih timova. Jedan od načina da ovo postignu je da se pozabave svakim od gore navedenih tačaka: da navedu ljude da komuniciraju, da ponovo postave ciljeve, sastanu se kao tim, objave i nagrade članove.

Najzad, ne zaboravite na kliše da „tim mora biti efektivniji nego prosti zbir pojedinačnih članova“ .

Štampa