Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Prebacite menjač u drugu brzinu i reorganizujte svoj tim

Posle svih nastalih promena u zemlji, ljudi su oprezni u svom optimizmu. Pozitivni indikatori u poslovanju su sve češći, no kompanije su primorane da ostanu fleksibilne i na oprezu. Strategije vezane za uvođenje promena i brzo prilagođavanje radne snage kako bi te strategije sproveli u delo su i dalje u osnovi savremenog poslovanja.

Odgovor na pitanje koje zapolene treba rasporediti na koje radno mesto ili radne zadatke je u sposobnosti kompanijskih menadžera da:

  • Prepoznaju talente unutar svojih timova
  • Stvore zajedničku viziju onoga što je potrebno ostvariti
  • Pripreme članove tima da bi uspeli

razvoj tima

Evo stoga, šta treba da uradite:

1. Upoznajte svoj tim ... zaista

Vreme da upoznate članove svoga time i njihove veštine je istorijski smešeno pre vremena u kome reorganizujete tim. Posmatrajte ih. Razgovarajte sa njima. Upoznajte ih kao osobe. Ko se brzo prilagaođava; ko će se opirati ne zavisno od toga šta uradili.

  • Idetifikujte i uskladite veštine unutar tima: Koje su veštine ključne za uspešnost, a koje se mogu naučiti?
  • Identifikujte i negujte lične motivatore (*): svako od nas je motivasn posebnim setom ličnih vrednosti i ciljeva. Što bolje razumete šta je važno svakom članu tima, bolje i lakše ćete podstaći njihov entuzijazam i posveđenost novim zadacima.

2. Kreirajte zajedničku viziju

Pri usklađivanju ljudi i zadataka važno je takođe razviti pošten i otvoren dijalog. Sa kojim temama?

  • Prvo o samom poslovanju: Zaposlenima je potrebno da shvate na koji se način njihovi prioriteti uklapaju u kompanijske. Obezbeđujući „zbog čega“ pored „šta“, članovima tima dajemo viziju budućeg uspeha. U slučaju da vam šira kompanijska strategija nije jasna, postarajte se da je nađete odgovore na svoja pitanja kako bi je na odgovarajuči način podelili sa timom.
  • Drugo, o ličnim osećanjima. Idealno ova osećanja će biti entuzijazam i poverenje. Kao menadžer, vi određujete tin. Prvo vi morate biti spremni da uradite ono što tražite od vašeg tima. Ako ste uzbuđeni oko novog početka, pokažite to i ostalima u timu. Ali život nije šećerlema, pa će se i kod vas pojavljivati brige. Sposobnost da javno priznate da postoje stvari koje vas muče, gradi poverenje u vas kao osobu i kao lidera. Ovo poverenje će se pokazati značajnim svaki put kada tim povedete kroz nestabilni period prepreka i nesigurnosti.

3. Pripremite članove tima kako bi uspeli na novom zadatku

Uobičajeno je da članovi tima raspolažu nekim, ali ne i svim veštinama i znanjem potrebnim za rad u novim okolnostima. Vaš je zadatak da ih razvijete, obučite i da tolerišete greške.

Rupe u znanju i veštinama je nekada lakše popuniti od npr. rupa u poverenju koje zahtevaju vreme provedeno u direktnom kontaktu sa pojedinačnim članovima tima. Kako bi povećali nivo poverenja potrebno je ophoditi se prema svakome sa poštovanjem, priznati njegove sposobnosti, razgovarati o slabostima, i ostaviti im prostora i fleskibilnosti da rade, i to sami. Nećete biti u mogućnosti da sa svakim budete non-stop, ali će se od vas očekivati da ih podignete ako se spotaknu bez upiranja prsta i optuživanja.

Poslednja preporuka u ovom delu je da dogovorite sa timom šta podrazumevate pod „odgovarajućim“ ili „prihvatljivim“ rizikom u poslu.

4. Održavajte veze sa timom

Do danas nije otkriven brz i jeftin način identifikacije i reorganizacije ljudskih potencijala u promenjivoj sredini, uz pomoć tehnologije. Ovaj proces još uvek najviše zavisi od interpersonalnih veza i ličnog razumevanja. Zbog toga, menadžeri, krenite i razgovarajte sa vašim ljudima.

Štampa