Kompanija Trojki


community 150124 1280Brzo recite naglas ovu cifru: 300000000000. Dobro, a sada pokušajte ponovo uz pomoć zareza: 300,000,000,000. Mnogo lakše, zar ne?!

Isto kao što odvajanje velikih brojeva na manje grupe znatno olakšava računanje, tako i grupisanje vaših zaposlenih u male timove može da učini isto za poslovanje.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Razumevanje timova


tim

U ovom broju govorićemo o nekim vrlo čestim pitanjima koji se javljaju u vezi sa funkcionisanjem timova:

Kakve posebne karakteristike treba da odlikuju menadžera koji je zadužen za postavljanje i jačanje tima?

Obzirom da istraživanja vezana za analize poslova kontinuirano pokazuju da je 80% sadržaja posla povezano sa ličnošću izvršioca tj sa njegovim «soft skills», logično je da je razvoj ovih veština presudan za svakog menadžera. Način na koji se ponašaju prema saradnicima, kako razmišljaju i koliko su energični.

Ima li ljudi koji su rođeni da budu timski igrači, dok drugi to nisu, ili postoje izraziti individualci koji samo čekaju pravi sklop okolnosti?

Svako od nas ima svoje prednosti, ograničenja i omiljena ponašanja, npr. način na koji se ponašamo u poslovnom okruženju. Dokazano je da što je veća korelacija između omiljenog načina ponašanja i poslovnih kompetenci koje pojedinac ima, to je bolji i radni učinak.

 

Nastavi sa čitanjem

Štampa