Šta je Fasilitacija?

Šta je Fasilitacija?


salvation

Fasilitacija po definiciji znači olakšavanje posla drugima. Ona znači i pomoć grupi da iskusi šta znače „otkriće“ i „praktična primena“ na putu ka boljem radnom učinku. Iskusan fasilitator pomoći će učesnicima da uče jedni od drugih kroz smisleno vođenu diskusiju i druge metode.

Vrlo često, tokom uvoda, aktivnosti, koučinga, postavljanja pitanja i zaključka, prezenter je onaj koji zaista pomaže ceo proces pre nego prosleđuje informacije. Cilj uspešnog fasilitatora je da iz grupe izvuče najviše i podigne je na viši nivo. Evo kako to možete i vi da postignete:


Ritam

 • Održavajte osećaj hitnostii, koliko sopstvene toliko i grupe.
 • Tokom pojedinih vežbi i aktivnosti koristite štopericu ili tajmer, kako bi grupa ostala fokusirana i na zadatke i na vreme izvršenja.
 • Počinjite i završavajte na vreme.
 • Budite osetljivi na znake zamora učesnika. Promenite aktivnost.
 • Podelite učesnike na manje grupe za diskusije, kako biste energiju i ritam odžavali na potrebnom nivou.
 • Angažujte učesnike.
 • Mešajte različite grupe.
 • Menjajte raspored sedenja. Obrnite strane ili stolove i stolice postavite u drugom pravcu.
 • Uradite nešto neočekivano – iznenadni gost, dvd, kviz ili takmičenje timova ....
 • Pravite pauze bar na svakih 90 minuta.
 • Nikada ne pominjite pauzu, osim kada imate nameru da je dozvolite.
 • Kada učesnici znaju da je vreme za pauzu ili ručak, oni prosto stanu, isključe se. Ništa što sledeće kažete ili učinite neće im privući nepodeljenu pažnju.


Ohrabrivanje diskusije

 • Pre nego što započnemo rad...hajde da čujemo kako ste vi razumeli temu o kojoj ćemo govotriti.
 • Opišite situaciju koja vas je podstakla da uradite...
 • Opišite situaciju koja vas je obeshrabrila da uradite...
 • Opišite situaciju kada se angažovanje oko... isplatilo.
 • Opišite svoje najgore iskustvo sa...
 • Opišite svoje najbolje iskustvo sa...
 • Kako definišete...
 • Šta ste naučili iz...
 • Ako biste bili u prilici da date savet o ...Kakav bi on bio?
 • Reč... ljudi shvataju različito. Šta ona po vama znači?


Sumiranje

 • Nemojte reći ono što možete da ih pitate.
 • Ukratko ponovite ključne tačke.
 • Ponovite kakve sve koristi imaju učesnici od prisustva na radionici ovakvog tipa.
 • Diskutujte o prilikama za učešće i objasnite ljudima kako da identifikuju situacije u budućnosti kada će moći da iskoriste stečeno znanje.
 • Dozvolite učesnicima da u manjim grupama porazgovaraju o onome što su saznali i podnesu izveštaje o svojim zaključcima.
 • Objasnite učesnicima kako da momentalno reaguju, već tokom pauze, telefonskim pozivom pre nego da čekaju nedelju ili mesec dana.
 • Podelite učesnike u timove, pa neka kasnije svako od njih ostatku svoje grupe objasni šta je naučio.

Save

Save

Save

Save

Štampa