Mali saveti novim trenerima

Koliko će zaposleni naučiti na obuci u mnogome zavisi od samog trenera. Zaposleni su skloni tome da više cene obuku na kojoj uče stvari koje su na izvestan način za njih važne. Zbog toga, pre nego što započnete obuku, razmislite o tome šta biste mogli da učinite da ono što predajete zaposlenima postane vredno iskustvo, a potom to uklopite u svoj kurs.

classroom 2093745 640

Uvek je od pomoći ako pokušate da se stavite u položaj učesnika obuke. Ukoliko treba da pohađate obuku koju će voditi neko drugi, šta biste očekivali da od nje dobijete? Držeći se ovakvog polazišta, moći ćete da usmerite svoj kurs na zaposlene više nego na samu materiju.  Dakako, ljudi se razlikuju, pa i uče na različite načine; mnogi će imati i različito mišljenje o tome šta je važno znati. Ipak, za vas kao novog trenera, važno je da ste svesni ovih razlika i da pronađete moduse efikasnog prenošenja znanja. Evo nekoliko saveta:

Asocijacije – pronađite ih
Povežite ono što treba da se nauči sa nečim što je vašim polaznicima blisko ili što već znaju. Učenje je često umnogome olakšano kada onaj ko uči može da uspostavi vezu sa novim informacijama. Vaše asocijacije mogu biti poznate fraze, analogije, ilustracije, primeri ili metafore. Međutim, pre nego što upotrebite neku asocijaciju, dobro proverite da li je pozitivna i odgovarajuća vašoj publici. Recimo, ukoliko su vam polaznici kursa stariji zaposleni kojima učenje teže ide od ruke, svakako da ne bi bilo uputno reći im: „Kaže se da se stari pas teško uči novim trikovima.“ Vaš cilj je da olakšate učenje, a ne da stvorite neprijatnu atmosferu.

Posvećenost – pružite je
Stepen vaše posvećenosti daće celoj stvari veću težinu. Nilazićete na situacije kada će nekome vaša pomoć češće ili duže biti potrebna. Možda će ovakva pažnja biti potrebna ili zatražena tokom pauza za ručak ili posle završetka kursa. To su prilike u kojima vaša posvećenost obučavanju može da odigra ključnu ulogu. Posvetiti nekome više vremena od planiranog, možda će za tog pojedinca biti od presudnog značaja u procesu učenja.

Sumiranje - diskutujte
Sumiranje je grupna diskusija nakon obuke koja pruža šansu polaznicima kursa da komuniciraju, razmenjuju mišljenja ili postavljaju pitanja i odgovaraju na njih, na osnovu onoga što su naučili ili iskusili. Ovo je način putem kog ćete iz prve ruke saznati kakva je bila vaša obuka, kao i to da li i kakve promene ili poboljšanja treba uvesti.

Varijacije – uključite ih
Ono što važi za jednu osobu, ne mora da važi i za drugu. Različiti pristupi tokom obuke dozvoliće vam da se pozabavite različitim načinima na koje ljudi uče. Upotrebite najrazličitije tehnike učenja kompatibilne različitim stilovima i ljudima. Ima ljudi koji mogu da uče slušajući samo predavanje, dok drugima koji su vizuelci, mnogo pomaže kada vide ono o čemu govorite, a ima i onih koji najbolje uče kroz praktičan rad. Vaša obuka biće mnogo bolja, ako sve ove metode izmešate, pa se za svakog učenika nađe po nešto.

Praktična primena – dopustite je
Vrlo je važno da polaznicima pružite priliku da primene to što su naučili. Često se pokaže kao vrlo efikasno kad učesnici kursa nešto samostalno rade, a posebno ukoliko polaznike obučavate obavljanju praktičnih zadataka. Kako biste bili sigurni da će lekcija biti dobro naučena, ostavite malo vremena za isprobavanje, aktivnosti i vežbe, tako da ljudi imaju mogućnost da na času primene novonaučenu veštinu.

Učenje – ne prekidajte ga
Ljudi koji su eksperti u svojim oblastima, najčešće ulažu znatno vreme i trud u vlastito usavršavanje. Postoji obilje informacija dostupnih svima koji se bave obukom, vezanih za tehnike, stilove učenja, teorije i principe. Ukoliko zaista želite da poboljšate svoju obuku i dodate joj na vrednosti, onda svakako odvojite vreme da naučite više od onog što piše u materijalima koje predajete – učite o samom treningu. Što više naučite, to će i vaša obuka biti bolja.   

Korisno – upotrebite
Razgovarajte sa svojim polaznicima već na početku, a i kasnije tokom obuke, o tome kako nova saznanja mogu da se iskoriste. Nastojte da pronađete relevantne primere kada specifična saznanja mogu biti upotrebljena ili pitajte ljude znaju li oni nešto slično ili kako ono što su naučili misle da mogu da upotrebe. Pomažući polaznicima da odgovore na pitanje „Šta ja imam od toga?“ ukazaćete im na to koliko je vaša obuka važna i pomoći im da duže ostanu zainteresovani i aktivni.

Angažovanje – praktikujte to
Kako biste stimulisali učenje, angažujte svoje polaznike. Obuku ne bi smelo da čini samo vaše suvoparno predavanje. Ukoliko samo vi govorite i ne uključujete polaznike u proces, nivo naučenog biće minimalan i kurs će neki od polaznika smatrati dosadnim. Učesnike možete da angažujete grupnim aktivnostima kakve su igrice i igranje uloga ili u pojedinačnim vežbama i postavljanjem pitanjima.

Sasvim je nesumnjivo da će se vaša publika razlikovati od časa do časa. Međutim, da biste učinili da obuka bude delotvorno i vredno iskustvo i za vas i za njih, ne zaboravite da uvek težite ka tome da učinite onaj EXTRA napor i kontinuirano dopunjujute i obogaćujete vaš trening. 

Štampa