Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

 

"Neposlušni đaci" na treningu

Instruktori se tokom obuke susreću, uglavnom, sa tri tipa ljudi koji je pohađaju:

  1. Učenicima, odnosno, onima koji su tu zato što to zaista žele i trude se da iz obuke izvuku najviše što mogu;
  2. Posetiocima, odnosno, onima koji žele da se zabave i iskoriste 'slobodno vreme' na raspolaganju;
  3. Zatočenicima, odnosno, onima koji pohađanje obuke smatraju uvredom, „ordinarnom gluposti“, „igrama za decu“ i „gubljenjem vremena“.

 

board 2449726 640

 

Ukoliko se nađete suočeni sa ovako problematičnim ljudima, evo nekoliko praktičnih ad hoc saveta:

 

Negativac


Nikome ne možete zabraniti da se nervira. Međutim, vaš je cilj da pomognete učesniku da pronađe dobar razlog zbog kojeg je na obuci. Toga radi, evo nekoliko sugestija:

1. Dopustite toj osobi da se 'izduva'. Onda odlučite da li ćete:

  • Izraziti razumevanje i pitati da li možete da nastavite.
  • Izraziti razumevanje i odlučiti da li pitanje treba raspraviti odmah.
  • Izraziti razumevanje i ponuditi da se o problemu razgovara posle predavanja.

2. Kontrolišite svoje reakcije:

  • Ne shvatajte problem lično.
  • Ne dopustite da vas uvuku u raspravu.
  • Nemojte ispoljavati ljutnju. Ostanite mirni (bar naizgled) i ne pokazujte mimikom lica svoja osećanja. Ukoliko pokažete da vas ponašanje negativca pogađa, otvoreno priznajete da niste u stanju da se u problematičnim situacijama ponašate na odgovarajući način.

3. Ako osoba insistira na neprimerenim , preteranim izjavama, zatražite mišljenje prisutnih. Tako ćete njega/nju naterati da shvati da to mišljenje ne dele i ostali učesnici.

4. Zatražite od problematičnog sagovornika da vam kaže kako misli da može da reši problem.

5. Objavite pauzu i saberite se. Sredite svoje misli i povratite pribranost. Odvojite nekoliko minuta da korigujete svoju strategiju i rešite problem.

6. Dopustite da pritisak kolega učini svoje i umiri vinovnika.

7. Pristupajte antagonističkim pitanjima kao ozbiljnim i smislenim. Odgovorite na njih i produžite dalje.

 

Brbljivac


1. Na samom početku sastanka uspostavite radnu atnosferu u kojoj će svako imati jednake prilike da učestvuje. Ukoliko se pojavi neko ko stalno prekida rad, podsetite ga/nju, na diplomatski način, na dogovoreni način rada s početka obuke i na važnost prikupljanja mišljenja ostalih ušesnika.

2. Kada brbljivac zastane da udahne vazduh, uskočite i ponovite njegov komentar. Recite to ovako: „Hoćete da kažete da je... Hvala vam. Ima li neko drugi nešto da doda ili smo ovo pitanje iscrpli?“

3. Kako biste efikasno iskoristili raspoloživo vreme i kako bi svako dobio priliku da nešto kaže, recite: „Hajde da idemo u krug. Od svakoga očekujem da da čujem po jednu ideju. Ako vam ništa ne padne na pamet, recite „Dalje““.

4. Čest kontakt očima sa Brbljivcem biće shvaćen kao poziv na dodatne komentare. Izbegavajte ga.

5. Kada postavljajte pitanja obraćajte se drugima, ne Brbljivcu.

6. Za vreme pauze obratite se Brbljivcu i naglasite koliko je važno dopustiti svakome da kaže svoje mišljenje.

 

Lutalice

 

1. Rezimirajte ideje Lutalice kako biste ih razjasnili pre nego što krenete dalje.

2. Naglastite koliko je važno da se pridržavate rasporeda.

3. Zabeležite sve ideje na flipčartu. Tako ćete izbeći ponavljanja i podstaći Lutalice da se skoncentrišu i strukturišu svoje misli. 

Najbolja strategija koju možete da primenite u slučajevima kada predviđate teškoće tokom obuke je da se unapred, što detaljnije informišete o grupi i njenoj dinamici. Kad god ste u prilici, pregledajte evaluacije drugih grupa kojima ste već držali obuku, razgovarajte sa kolegama koji su sa potencijalno problematičnom grupom već radili kao i sa njihovim menadžerom ili menadžerima.  

Štampa