Preživeti promenu

U sadašnjoj klimi globalne i ekonomske nestabilnosti, stres i anksioznost pojedinaca na radnom mestu se često ignorišu, što može dovesti do teških posledica po poslovanje. Firme koje smanjuju svoj obim poslovanja ili se restrukturišu, teže će krenuti putem prosperiteta ukoliko se ne pozabave strahovima i brigama zaposlenih tokom procesa promene.

Preživeti promenu

I dok pojedinci različito reaguju na promenu, dokazano je da mnogo ljudi u slučajevima smanjivanja broja zaposlenih ili tokom perioda značajnog organizacionog restrukturisanja, prolazi kroz emotivna stanja slična onima koja prate smrt drage nam osobe. Ova stanja tipično karakterišu tri nivoa – poricanje, prilagođavanje i najzad prihvatanje. Izuzetno je vašno da kompanije uzmu u obzir anksioznost zaposlenih uključenih u proces promene i da efektivno sa njima komuniciraju ako se nadaju uspešnosti na kraju dana. Propust da se ovo učini rezultiraće padom produktivnosti, motivacije, orijentisanosti ka klijentima i potencijalnom porastu apsentizma.

Procenjuje se da će uzmeđu 10 i 15 procenata zaposlenih biti neprijateljski raspoloženo spram kompanije  tokom perioda kardinalnih promena, dok će između 70 i 80 procenata biti u „da sačekamo i vidimo“ raspoloženju, ne efikasni i nemotivisani. Evo nekoliko pricipa koji se pokazuju korisnim u periodma organizacione promene:

  • Pre i tokom bilo kog oblika promene, komunikacija je od dominantnog značaja. Glasine i ogovaranja će prevladati ukoliko ne uvedete načine redovne komunikacije o tome šta se zaista događa, npr redovni sastanci, bilteni slati elektronskom poštom ili lokalne novine, oglasne table a sve u cilju građenja poverenja i pouzdanja. Informacije treba da sadrže i činjenice o budućem poslovanju i biznis planu.
  • Budite spremni da će posle uvođenja promene doći do pada u produktivnosti, efektivnosti i efikasnosti rada. Ovaj period možemo skratiti pažljivim  rukovođenjem. Planirajte da u prvi red stavite lidere koji su sposobni da inspirišu i motivišu tim.
  • Prihvatite spektar osećanja koja će se  javiti kod zaposlenih – krivica, nepoverenje, ogorčenost i gubitak. Slušanje sa razumevanjem je ključ, jer je „ćuti i radi“ pristup u rukovođenju sigurno osuđen na propast.
  • Podstaknite timove da se pregrupišu i sebi postave jasne ciljeve u realnom vremenskom okviru.
  • Pobrinite se da se svi zaposleni osete vrednim članovima tima i da razumeju svoju ulogu u budućoj uspešnosti poslovanja.
  • Javno odajte priznanje i nagradite uspeh
  • Podstaknite motivisanije članove tima i one sa solidnim nabojem pozitivne energije da postanu mentori ostalima
  • Obezbedite realistične rokove i adekvatnu obuku zaposlenima kojima su dodeljena nove dužnosti i odgovornosti
  • Organizujte bar jedan zajednički, poluformalni izlazak sa ciljem jačanja tima, razgovora o novim ulogama, dužnostima i odgovornostima.

Štampa