Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Kako voditi timove kroz promenu?

Organizacione promene su neizbežne u poslovanju, bilo da dolaze kao rezultat spajanja, kupovine, programa racionalizacije sredstava ili usvajanja nove radne prakse. U kolikoj će meri uvođenje promene biti uspešno najviše zavisi od menadžera i njihove sposobnosti da na odgovarajući način pripreme, motivišu i uključe svoje timove u proces restrukturisanja.

Šta ne smemo izgubiti iz vida?
Veoma je važno početi planiranje sa krajnjim, željenim rezultatom na umu.  Mislite o programu promene u tri faze – šta se mora dogoditi pre, tokom i pošto je proces okončan. Takođe razmotrite promenu iz perspektive same kompanije, linijskih menadžera i pojedinaca. 

Kako voditi timove kroz promenu

Koje su mi veštine potrebne?

  • Lična organizovanost i integritet
  • Interpretacija i prezentacija vizije
  • Veštine uticaja
  • Rukovođenje informacijama i komunikacijom
 
Sa čime da počnem?

Svi se slažu da je pitanje komunikacije osnovni faktor u postizanju uspeha programa promene. Kako bi pomogli timovima da se pripreme za nove smernice, počnite sa jasnim objašnjenjem pokretača promene, opisom promene,  njihovog značaja za odeljenje i načina na koji će doprineti uspešnosti programa. Pobrinite se da je stvorite ubedljivu sliku beneficija koje ćete promenom ostvariti. Otvoreno priznajte da će ljudi biti izbačeni  iz svakodnevnog koloseka i njihova reakcija će biti drugačija nego ako ih zavaravate pričama da će se sve odigradi lako i lepo.

Komunicirajte tokom procesa

Jednom kada ste promenu obelodanili, važno je nastaviti komunikaciju sa timom na otvoren način, nezavisno od toga da li su vesti dobre ili loše. Kada niste u situaciji da date jasna obaveštenja bar budite pošteni i recite ljudima kada očekujete više detalja i kojima ćete ih odmah obavestiti.

Uključenost i podrška

Uključenost znači posvećenost. Aktivno tražite mišljenje tima i uključujte ih u dizajniranje novih tehnika ili metoda. Podržavajte ih i puteve komunikacije ostavite prohodnim. Setite se da će timu biti potrebno ohrabrenje i vreme da bi se prilagodili. Saslušajte šta pojedinci imaju da vam kažu i dajte im priliku da postavljaju pitanja. Ako ne znate odgovor na pitanje, pokušajte da ga pronađete u toku sledeća 24 časa.

Na koji način ću angažovati tim i izgraditi poverenje?

Razvijte strategije odgovarajuće za različite tipove reakcije na promenu. Dozvolite nezadovoljnim zaposlenima da pokažu svoje nezadovoljstvo u okviru grupa koje su sami izabrali, vodeći računa da slušate i uključujete one koji su se povukli. Objasnite onima koji se još drže navika iz prošlosti da je prošlost važna i da smo iz nje sigurno naučili važne lekcije koje će nam pomoći u budućnosti.

Evaluacija i feedback

Pratite napredovanje ocenjivanjem ponašanja tima i reakcija na promenu. Ovo možete učiniti formalno, putem ocene radne uspešnosti ili neformalno putem istraživanja zadovoljstva zaposlenih.

Neka od pitanja vezanih za promene:

P: Koji su najizazovniji akpekti vođenja timova kroz restrukturisanje?
O: Suočavanje sa sopstvenom reakcijom na promenu je najznačajniji zadatak svakog lidera. Ljudi će kopirati reakciju svog lidera na promenu. Ako lider nije uspeo da se na efektivan način suoči sa promenom, neće biti u mogućnosti da pomogne ni članovima svoga tima u njihovoj tranziciji.  Osnovno je, dakle , da lideri razviju svoju ličnu strategiju reagovanja na promenu i fleksibilnost. U programima organizacione promene, način na koji je ljudima rukovođeno na individualnom nivou odlučiće o uspešnosti projekta kao celine.

P: Saveti?

O: Razvijte svoje veštine rukovođenja. Prepoznajte tipove ljudskih reakcija na promenu. Ne podcenjujte uticaj grupe. Komunicirajte i redovno opipavajte puls unutar kompanije. Pomozite onima koji odlaze, ali ne zaboravite one koji ostaju i nadasve ne zanemarujte fazu „po uvođenju“ promene.

Štampa