Kriza i razvoj zaposlenih


training Sadašnja recesija, između ostalog, ugrožava i strategije za razvoj talenata u kompaniji. Budući da pogoršanje poslovanja podstiče sve agresivnije smanjivanje broja zaposlenih, lako se događa da se nepovratno izgube vredni ljudi, ugrozi moral ili reputacija koju kompanija ima među potencijalnim kandidatima kao i da se ukinu neophodni programi treninga i obuke zaposlenih. Međutim, i za to ima leka. Naglašavajući brigu za zaposlene tokom krize, poslodavci mogu na inteligentan način da obogate svoju ponudu namenjenu postojećim i potencijalnim zaposlenima, čime zauzimaju odličnu startnu poziciju za rast, čim se ekonoski uslovi poprave.

Kompanije će ostati primamljiv izbor internim i eksternim talentima, ukoliko napore za smanjivanje troškova pretvore u priliku za reorganizaciju i resistematizaciju radnih mesta, tako da poslovi koje nude postanu veći i zanimljiviji izazov za one koji ih obavljaju. Nivo odgovornosti, stepen samostalnosti i raspon kontrole, faktori su koji najviše doprinose zadovoljstvu zaposlenih na poslovima koje obavljaju. Smanjenje broja izvršilaca, odličan je podstrek za racionalnije korišćenje postojećih kadrova; rušenjem 'pozicija moći' i povećanjem raspona kontrole na zahtevnijim menadžerskim mestima, povećaće se i šanse za angažovanje najtalentovanijih ljudi na novim poslovima.

Nastavi sa čitanjem

Štampa