Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Šta je za vas vredno?


faca

Teško pitanje, zar ne? Šta je to što zaista cenite u svom životu?

  •     Porodicu?
  •     Posao?
  •     Sigurnost?
  •     Slobodu?
  •     Obično sve nabrojano, plus ....

Međutim, suština pitanja je u sledećem: šta VI najviše cenite i do koje mere? Srž vaše ličnosti i vašeg bića su vrednosti. One određuju šta će biti presudno za vas, koliko u privatnom toliko i u poslovnom životu. One vas motivišu i usmeravaju prema ciljevima. Vrlo je važno da preispitate i odmerite sve što vam je bitno; kada to učinite lakše ćete sagledati i smisao za kojim tragate. Sedite i doslovce napravite spisak stvari koje smatrate najvećim dobrom u vlastitom životu. Možda će vam se učiniti da treba da odete i korak dalje i svoje vrednosti izrazite u formi misije: deklaraciju, objavu vrednosti i principa za koje se zalažete.


Još jedan od razloga zbog kojih je fokusiranje na vrednosti bitno jeste i da tako možete da analizirate i uporedite ono što smatrate suštinskim sa načinom na koji živite i radite. Kada jednom identifikujete i artikulišete svoje vrednosti, uporedite ih sa svojom svakodnevicom. Da li su u skladu? Recimo, ukoliko dobru fizičku kondiciju i zdravlje uopšte, smatrate vrlo važnim, ali se zapravo tek po izuzetku pojavljujete u teretani, jasno je da ste taj faktor u svom životu sasvim zanemarili i da to može da ima dugoročne posledice. Ron Vilingam (Willingham) u knjizi Integrity Selling kaže da, ukoliko želimo da budemo uspešni, ono što smatramo sopstvenom svrhom mora imati korene u vrednostima za koje se zalažemo i koje nas motivišu. Ukoliko između njih nema korelacije, ne možete očekivati ni da ćete postići ono čemu se nadate ili što zaslužujete.  

Zapamtite i to da identifikovanje i artikulisanje vrednosti, samo po sebi, nije dovoljno. Morate se ponašati u skladu s onim što govorite, jer će samo tako sve imati smisao. Ako kažete da cenite iskrenost to je za svaku pohvalu. Međutim, ukoliko svoj posao ne obavljate pošteno i otvoreno ili zažmurite pred nekom etičkom dilemom, svojim ponašanjem negirate vlastite reči. Kako vreme prolazi, sve ćete se više isključivati iz veza zbog problema poverenja, gubićete poslove i, na kraju, ostati razočarani.

Vrednosti su suština vašeg bića i oblikuju način na koji se odnosite prema drugim osobama, uspehu, sreći. U knjizi Sedam navika vrlo uspešnih ljudi (The Seven Habits of Highly Effective People) Stiven Kavej (Covey) podseća da je „sposobnost da se impuls podredi vrednosti, suština proaktivnih ljudi“. Proaktivni ljudi deluju vođeni unutrašnjim kompasom. Oni postižu uspeh zbog toga što vrednosti koje smatraju važnima stalno imaju na umu, a naročito onda kada donose važne odluke i prave izbor.

Identifikujte i artikulišite vlastite vrednosti i delujte u skladu s njima. One će vam pomoći da postavite ciljeve i date smisao svom životu.

Save

Save

Save

Štampa