5 načina da srušite zidove između generacija 


gap

Milenijalsi kažu da su Bumeri gomila matoraca, Iksevi su zarobljeni u međuprostoru… Ko najviše trpi zbog ovog generacijskog jaza? Organizacija! Učinak i profit. Liderima je izazov jasan: dovesti ih sve na istu ravan.

Evo pet mogućih načina da preskočite generacijski jaz u vašoj radnoj kulturi:

1) Unapredite komunikaciju

Okupite ljude oko neformalnih tema i pratite kako pojedinci reaguju. Što više dijaloga, tim bolje. Dobro je za Milenijalse (ponekad samozadovoljne i hiperaktivne) da budu izloženi uticaju drugih generacija. Samo zato što neko nije kompjuterski genije, ne mora da znači da nema neki fenomenalni talenat.

2) Demistifikujte

Mnogi ljudi se stide da priznaju da im manjka digitalnih veština, ali, kada nauče osnove, sigurno će otkriti da im se sve to sviđa. Ponudite časove i obuke Iksevima i Bumerima. Uparite ih sa mentorima Milenijalsima. Cilj je da se u organizaciji izgradi osnovni nivo poverenja.

3) Budite fleksibilni sa očekivanim nivoima posedovanja digitalnih veština

Svako je talentovan na svoj način. Neki vrlo talentovani ljudi ne vide nikakav smisao u beskonačnom sedenju ispred kompjutera. Veoma je važno da lideri i HR razumeju da je svaka talentovana osoba drugačija na svoj način. Bumeri i Iksevi osećaju ogroman društveni pritisak da se prilagode, da budu online sve vreme. A mnogo neverovatno talentovanih  osoba bi svoje slobodno vreme provelo u sasvim drugačijim potragama na internetu.

4) Stvorite osnovu

Otkrijte nešto što ujedinjuje. Nešto razumljivo da svako može biti deo toga. Nešto što je u osnovi organizacije, angažuje i inspiriše ljude. To bukvalno stavlja sve na istu stranu.

5) Budite iskreni prema svojoj kulturi

Naravno, jedan pristup ne može da se primeni na svakom izazovu sa kojim se suočavamo. Morate da principe premošćavanja generacijskog jaza prilagodite specifičnostima vaše organizacije. Za neke kompanije, potreba je urgentnija od ostalih. Dobro sagledajte kako stvari stoje kod vas i u skladu sa tim napravite plan.

Budućnost je ovde. Tehno i digitalna pravila vladaju. Pravila rada se menjaju velikom brzinom. Sve je to tačno. Ali, optimalan rezultat i dalje dolazi i zavisi od toga koliko se komforno ljudi osećaju dok komuniciraju,  koliko se komforno ljudi osećaju na radnoj “platformi” i rade “on line”.

Kako se mogućnosti i prilike uvećavaju, izazov je utoliko veći.

Save

Save

Štampa