Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Hjuston, imamo problem!

Hjuston, imamo problem!


hjuston Verovatno da nikada niste bili angažovani da rukovodite manuelnim hvatanjem 10 miliona dolara vrednog, i jednu i po tonu teškog satelita u svemiru, koji se oteo kontroli (misija s kojom se suočila posada spejs-šatla Kolumbija, 1999. godine). Međutim, lideri se svakodnevno suočavaju sa različitim krizama u poslovanju: skandali u koje su umešani najviši rukovodioci, pad profita usled recesije, iskakanja pogona iz lanca proizvodnje, gubljenje ključnih radnika.

Liderstvo u ekstremnim uslovima, sličnim onima u kojima se našla Kolumbija, zahteva striktno poštovanje principa koji vas, vaš tim i vaše poslovanje vode ka uspehu. I misija Kolumbije je  okončana sa uspehom, a principi kojih su se oni držali mogu da posluže liderima u biznisu da nauče kako se prepreke pretvaraju u prilike. 

 

Princip br. 1: Pripremite se za nepoznato

Lideri moraju da predvide potencijalne probleme. Kada se nešto neočekivano dogodi, lideri, kao i astronauti, treba već da su toliko spremni, da odmah znaju kakve su im sve opcije i sredstva na raspolaganju da novonastalu situaciju reše. U suprotnom, gubi se dragoceno vreme za koje bi kriza mogla i da se produbi.

Nastojte da determinišete faktore koji bi za vašu kompaniju mogli da predstavljaju potencijalnu opasnost, a potom sastavite plan aktivnosti u slučaju da se takav scenario zaista i realizuje. Na taj način, bićete spremni da blagovremeeno reagujete.  

Princip br. 2: Savladajte barijere u komunikaciji
Upoznajte dobro članove svog tima. Utvrdite njihove jake i slabe strane u komunikaciji, naročito u kriznim situacijama. Nemojte uzimati zdravo za gotovo da će, čak i vama najbliži, uvek razumeti vaše planove. Nikada nije važnije da su svi «na istoj talasnoj dužini» , nego kada ste suočeni sa problemom. Kako biste bili sigurni da su vašu poruku svi pravilno shvatili, zatražite feedback pitanjem: „Da li razumete na šta sam mislila?“ Tako ćete podstaći postavljanje pitanja i dobijanje iskrenih odgovora od članova vašeg tima.

Engleski jezik nije bio maternji jednom od astronauta, pa je vođa tima proveo dosta vremena u razjašnjavanju pojmova, kako bi bio siguran da doslovno 'svi govore istim jezikom' i dobro se razumeju, pre nego što su počeli sa operacijom hvatanja satelita. Šta više, u svemiru, svaki smer je relativan u odnosu na nešto drugo, tako da je za manuelno hvatanje satelita dok se krećete brzinom od skoro 29.000km/h,  zaista neophodno da je svako dobro razumeo šta u dogovorenom kontekstu znači komanda 'gore' ili 'dole'.  

U svetu međunarodnih kosmičkih istraživanja, mogu postojati jezičke barijere koje treba savladati, ali u jednoj kompaniji, čak i ako svi govore istim jezikom, neki kultorološki faktori mogu da predstavljaju veliki problem u komunikaciji. Muškarci i žene, na primer, komuniciraju drugačije i zato lideri u svetu biznisa moraju da obrate pažnju da su svi jasno shvatili značenje i cilj poruke, naročito kada pokušavaju da reše problem.

Princip br. 3: Pazite na neverbalnu komunikaciju
Dobar lider uočiće naznake potencijalnih problema i nesuglasica i pre nego iskrsnu. Kao rukovodilac, treba da poznajete ključne članove svog tima i načine na koje se oni inače ponašaju, jer ćete samo tako umeti da primetite promene. Kada kriza izbije, da li se, inače druželjubivi menadžer marketinga, povlači i zatvara u kancelariju? Da li, obično miroljubiv Direktor finansija, počinje da izdaje naređenja kao da je usred kasarne? To su neverbalni znaci koji ukazuju da je vreme da intervenišete.

Princip br. 4: Zatražite pomoć
Lider mora da pokaže sposobnost trenutnog shvatanja problema. Nemožete dozvoliti sebi da izgledate neodlučno, čak ni ako u trenutku pojma nemate šta je pošlo naopako. Morate pokazati samopouzdanje kako biste drugima stavili do znanja da kontrolišete situaciju. Ljudi slede one koji su samouvereni.

Ipak, imajte na umu da samouverenost ne znači sveznanje. Obavezno zatražite mišljenje i feedback eksperata iz vašeg tima, i izvan njega. Nema potrebe da poznajete svaki i najsitniji detalj posla koji obavlja svaki od vaših zaposlenih. Postoje ljudi u vašem timu koji su u određenim oblastima stručniji od vas. Prihvatite ove činjenice i iskoristite njihovo znanje pri planiranju rešenja problema.

Princip br. 5: Steknite pravo iskustvo
Lideri u svetu biznisa, baš kao i astronauti, moraju da prođu kroz određenu obuku i specijalizaciju, ali zrelost i iskustvo u donošenju teških i složenih odluka, nisu ništa manje značajni. To je razlog zbog kog nikada nećete videti dvadesetogodišnjeg astronauta. Morate biti sasvim uvereni u svoju sposobnost prosuđivanja i delovanja u kritičnim trenucima, a jedini način sticanja takve sposobnosti jeste prolaskom kroz realno iskustvo.

Zakačeni čizmama za rub šatla, astronauti Kolumbije su tri i po sata pažljivo pomerali satelit, dovodeći ga u položaj koji je odgovarao spuštanju u teretni deo šatla.  Njihov vođa nikada ranije učestvovao u sličnom poduhvatu, ali jeste imao zavidno iskustvo – čak i u nekoliko grešaka – koje mu je pomoglo da bude koncentrisan i odlučan u tome da tonu i po gvožđurije stavi pod kontrolu kako ne bi doveo u opasnost svoje astronaute i sam šatl.

Dok ste napredovali na hijerarhijskoj lestvici tokom karijere, odluke koje ste doneli su možda koštače vaše odeljenje ili sektor, možda ste ugrozili bezbednosne procedure ili na drugi način uticali na neke ključne aspekte poslovanja, ali sve je to je deo osnovnog učenja posla kroz praksu.

Lideri koji dosežu do zvezda
Kao što NASA zna, jedna od najvažnijih stavki pri zapošljavanju ili unapređivanju rukovodilaca mora biti njihovo iskustvo, obučenost i spretnost u rešavanju problema, naročito u kriznim situacijama. Jesu li uspeli da kritične okolnosti preokrenu u svoju korist? Da li 'cvetaju' ili se povlače pred licem propasti?

Bilo da šetaju Svemirom ili ulaze u salu za konferencije, dobri lideri ne samo da treba da budu spremni za sve što može da pođe naopako, već moraju i da prežive u susretu sa problemom. Velike lidere odlikuje samopouzdanje, sposobnost da nedvosmisleno prenesu odgovarajuću poruku i znanje kako da najbolje iskoriste veštine članova svog tima. Sposobnost preuzimanja vođstva u vreme krize je ono što velike lidere odvaja od ostalih ljudi – na one koji 'znaju znanje' i one koji ga ne znaju.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Štampa