Osam esencijalnih veština ophođenja prema ljudima

Osam esencijalnih veština ophođenja prema ljudima


govornik

Da bi kao rukovodilac bili sposobni da uspešno komunicirate sa drugima neophodne su vam veštine ophođenja prema ljudima i ovom prilikom nabrojaćemo osam osnovnih:

1. Razumevanje drugih

Kako ćete znati koji je najbolji način komunikacije sa nekom osobom? Provodite vreme sa njom! Ne možete očekivati da čim na nekog naletite na ulici prvi put, momentalno uspostavite najprisniji mogući odnos. Razumevanje zahteva vreme – bilo da je u pitanju akademik, bilo koji drugi čovek. Ljudi ne samo da imaju različite fizionomije, već i najrazličitije tipove ličnosti. Ljudi su individue koje, od jednog do drugog, imaju isto toliko sličnosti koliko i razlika. Da biste sa svima uspešno stupali u kontakt, moraćete da komunicirate u individualnim stilovima svojstvenim svakom od njih, koristeći različite načine govora, gestikulacije, ritma i intonacije.

 

Da bi kao rukovodilac bili sposobni da uspešno komunicirate sa drugima neophodne su vam veštine ophođenja prema ljudima i ovom prilikom nabrojaćemo osam osnovnih:

1. Razumevanje drugih

Kako ćete znati koji je najbolji način komunikacije sa nekom osobom? Provodite vreme sa njom! Ne možete očekivati da čim na nekog naletite na ulici prvi put, momentalno uspostavite najprisniji mogući odnos. Razumevanje zahteva vreme – bilo da je u pitanju akademik, bilo koji drugi čovek. Ljudi ne samo da imaju različite fizionomije, već i najrazličitije tipove ličnosti. Ljudi su individue koje, od jednog do drugog, imaju isto toliko sličnosti koliko i razlika. Da biste sa svima uspešno stupali u kontakt, moraćete da komunicirate u individualnim stilovima svojstvenim svakom od njih, koristeći različite načine govora, gestikulacije, ritma i intonacije.

2. Jasno izražavajte svoje misli i osećanja  

Naš mozak je sposoban da primi samo određenu količinu informacija u datom trenutku. Svake sekunde, preko celog dana, bombarduju nas podaci i poruke koje mozak procesira. Da bi ono što imate da kažete prošlo kroz 'baražnu vatru' i bilo primećeno, mora da bude sročeno na jasan, jezgrovit i nedvosmislen način.

Neće biti uzalud ako odvojite malo vremena i napravite plan komunikacije – nije bitno koji ćete metod odabrati – samo vodite računa da vaša poruka bude prave dužine, sadržaja i izrečena na najprijemčiviji način.
 
3. Stavite do znanja kada vaše potrebe nisu zadovoljene
U poslovnim vezama, kao i u privatnim, važno je da otvoreno kažete šta vas muči, jer je to fundamentalni deo svakog odnosa.

Postoji šest načina na koje možete da izrazite svoju samouverenost, a da pri tom komunikacija ne postane agresivna: možete da napravite 'generalnu probu' razgovora; da ponavljate ono što hoćete da kažete (tehnika 'izgrebane ploče'); zamaglite stvar; tražite negativan fidbek; privremeno se složite s negativnim fidbekom ili stvorite funkcionalni kompromis.

Samouverenost je korisno oruđe u komunikaciji. No, njena upotreba je kontekstualna i nije uvek prikladna. Upamtite da, ako naglo upotrebite samouvereno držanje drugi to mogu da protumače kao nasilni akt.

4. Tražite od drugih fidbek, a za uzvrat dajte svoj
Uz tehnike samopouzdanja, davanje i ptrimanje fidbeka ključ je svake tehnike komunikacije i to morate da naučite ukoliko želite da ostvarite dobre i dugotrajne poslovne veze.

Evo korisne tehnike fidbeka:  prvo dajte iskreni kompliment, zatim praktičan savet ili predlog za poboljšanje, i najzad sve zaokružite iskrenom pohvalom. Ta tehnika poznata je kao CRC (Commend, Recommend, Commend), odnosno, Pohvali, Preporuči, Pohvali - trostepeni model davanja kvalitetnog fidbeka.

Ipak, imajte na umu da je iskrenost subjektivan pojam. Ono što vama izgleda kao krajnje neprimereno kod nekoga, može biti veoma privlačno drugoj osobi, s njene tačke gledišta.

5. Uticaj na tuđe mišljenje i delovanje
Svako od nas je u prilici da utiče na to kako će drugi misliti i raditi. Svakodnevno smo u mogućnosti da oblikujemo misli i dela ljud oko nas.

Od nečega tako jednostavnog, kao nasmešiti se i reći „Zdravo!“, kao načina da promenimo nečije raspoloženje, do vođenja sopstvenim primerom kroz period intenzivnih promena, ima mnogo načina na koje možemo navoditi ili odvraćati ljude od poželjnih ponašanja i stavova.

Imajte na umu da stavovi izazivaju emocije, koje nadalje vode delima. Oblikujte stavove i bićete sposobni da sa većom verovatnoćm predvidite buduće aktivnosti.

6. Suočite se sa konfliktima i rešite ih
Vaši zaposleni možda gaje pritajenu ozlojeđenost prema vama i ako ne otkrijete o čemu se radi, koje su to «mračne tajne» koje treba obelodaniti, nikada nećete biti u stanju da ih uspešno rešite.

Biće neprijatno, možda i ponižavajuće, i trebaće vam veliko strpljenje da ne zauzmete agresivno-odbrambeni stav već na 'prvu loptu'. Morate da pružite ljudima priliku da vam lice u lice kažu šta ih muči, zbog čega su zabrinuti ili ljuti i to će vam ujedno biti odlična prilika da odmah sve raščistiute i pojasnite ili da im ukažete na to da su njihove ideje i strahovi neosnovani.

7. Sarađujte sa drugima umesto da sve radite sami
Najbrži način da se ukopate jeste da pokušate da sav teret nosite sami i da sve sami radite. Deljenje zadužanja je možda najpametnija od svih stvari koje možete da uradite. Zbog čega? Ključna reč je «Uticaj»

Uticaj je korišćenje sopstvenih veština i sposobnosti, dozvoljavajući drugima da uvećaju vašu produktivnost. Obučite ih da rade ono što vi radite, a onda se posvetite nečem drugom.

Jedan zidar je u stanju da za jedan sat podigne zid određenje visine, ali isti zidar može da obuči 15 drugih radnika da rade isti posao i oni će začas napraviti čitavu kuću, dok će se on posvetiti traženju novih poslova za ceo tim.

Dok 15 «novoobučenih» zidara gradi kuću, onaj prvi može da usavršava svoj zanat, da uči strategije prodaje ili upravljanja.

Naravoučenije je jasno: ako pokušavaš da sve radiš sam, to 'sve' ćete sahraniti; nauči druge da urade to što ti radiš,  i posveti se sopstvenom razvoju.

8. Promenite način rada kada nema zadovoljavajućih rezultata
Ponekad je potrebno da odstupite. Ponekad je potrebno da se otarasite nepotrebnog tereta. A ponekad je potrebno, da bi se povratila ravnoteža, preduzeti i drastične mere.

Menjanje načina rada može se odnositi na promenu mesta održavanja sastanka iz sumorne kancelarije u obližnji kafẻ ili promenu vremena: umesto posle pauze za ručak - rano ujutru, kada je više bistrih glava među prisutnima.

Ponekad to može da znači povećanje nivoa samopouzdanja kako biste drugima jasnije stavili do znanja ono što želite. Ponekad, treba dovesti i druge ljude na sastanak  da bi tako prisutni jasnije shvatili implikacije svojih stavova i dela. A ponekad to znači i pomoći im da uoče značajniju i bolju ulogu za sebe, izvan vaše sfere uticaja.

Save

Save

Save

Save

Save

Štampa