Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Zastoj u poslovanju ne znači i kraj poslovanja

Da li ste do sada iskusili zastoj u poslovanju? Kakvo pitanje?! Naravno da jeste. Možda je vaša desna ruka dala otkaz i otišla da radi kod konkurencije. Ili je vaš najbolji prodavac rešio da počne svoj lični biznis i povukao sa sobom nekoliko ključnih klijenata. Ili još gore, možda ste izgubili sve kao rezultat loše poslovne odluke.

Šta god da vam se dogodilo, bilo da je u pitanju bio veliki ili mali zastoj, način na koji ste se iz njega izvukli odredio je mesto na kome se danas nalazite. Oni koji su shvatili da su faze usporenog rada sastavni deo poslovanja – i danas su u poslu, oni koji se vrte u krug kukajući zbog promena koje su nastupile - po pravilu propadaju.

 

13946428218211

 

U suštini, zastoj je promena koja je trebalo da nastupi da bi se krenulo napred. I bez obzira kojoj grani industrije ili usluga pripadate, neminovno je da će se stvari menjati. Ključno je setiti se da vas ovakva privremena stagnacija priprema da dosegnete više nivoe uspešnosti poslovanja u budućnosti. Bez obzira na vrstu poteškoće koja je pogodila vaše poslovanje, upoznajte se sa četvorostepenim procesom koji vam u budućnosti može pomoći da se snađete u sličnoj situaciji. Drugi dobar razlog da se sa ovim procesom upoznate je trenutna finansijka kriza koja će možda uticati i na dinamiku vašeg poslovanja.

Fokusirajte viziju poslovanja

Fokus vaše energije određuje pravac kojim ćete se kretati. Ako se fokusirate na zastoj i probleme koje vam je doneo, vaše poslovanje neće napredovati. Ali kada svoju viziju fokusirate na ono što želite da poslovanje postane - uprkos zastoju, onda zastoj vidite  kao ono što u stvari i jeste: prelazni period.

Pošto će svako poslovanje prolaziti kroz neki vid promene ili zastoja pre ili kasnije, važno je osposobiti se da vidimo mimo prepreke i planiramo naše buduće korake. Da bi razvili svoj novi poslovni fokus, postavite sebi sledeća pitanja: Kako izgleda moja uspešna kompanija u budućnosti? Šta bih mogao da uradim drugačije da bih sprečio ponovno pojavljivanje ovakvog zastoja? Koje ciljeve (u prodaji, proizvodnji, ophođenju sa klijentima, itd) želim da ostvarim u sledećih tri, šest i dvanaest meseci? Na koji način mogu da iskoristim ovu situaciju da iz nje nešto naučim?

Donesite odluku

I uspeh i neuspeh su odluke. Kada ste postavili viziju, potrebno je da odlučite da ćete uspeti uprkos zastoju. Istina je da su uspešni ljudi uspešni, jer su izabrali da to budu. Oni razumeju da su odluka i izbor integralni delovi formule uspeha. Bez obzira o kakvoj je prepreci reč, oni odluče da je prevaziđu i u tome uspevaju.

Neke od odluka koje ćete morati da donesete da bi se izborili sa zatojem u poslovanju su:

Ko su moji savetnici? Pogrešni i/ili negativno orijentisani savetnici koji se usredsređuju samo na problem, neće vam pomoći da ga rešite. Odlučite da se povežete sa pozitivnim ljudima koji dele vašu viziju.

Da li je moj cilj dovoljno izazovan? Činjenica da ste iskusili period stagnacije ne znači da ponovo morate da počnete u svedenom obliku. Odlučite da prvo postavite veliki cilj. Potom razradite načine kako da do njega stignete.

Koje korake treba da preduzmem da bih ostvario svoj cilj? Isplanirajte i odlučite precizno šta ćete uraditi da bi dostigli svoj novi cilj. Na primer, ako je vaš cilj da   
povećate prodaju za 33%, napišite tačno šta ćete uraditi da bi to ostvarili i definišite vremenski okvir koji ćete sebi u te svrhe ostaviti na raspolaganju.  

Vreme je za akciju

Odluka bez akcije je samo iluzija, a akcija bez vizije čista konfuzija. S druge strane, vizija plus odlučna akcija, mogu promeniti svet.

Jednom kada ste odlučili o različitim faktorima koji će doprineti da vaša nova vizija poslovanja postane stvarnost, morate preduzeti neophodnu akciju za svaki od njih. Tužna je činjenica da veliki broj poslovnih ljudi nikada ništa ne uradi u vezi sa svojim odlukama. I pored toga što imaju jaku želju da ostvare svoju viziju, nedostaje im odlučnost i istrajnost karakteristične za sprovođenje stvari u delo.

Preduzimajući akciju u vezi sa odlukom, preuzimate i odgovornost za odlaganje. A kada preuzmete odgovornost za svoja dela, već ste se pokrenuli ka ostvarivanju sledećeg cilja. Zapamtite, možda niste bili odgovorni za pad, ali ste odgovorni za vraćanje na vrh. Samo oni koji delaju, ostvaruju svoje ciljeve.

Pothranjujte želju

Želja je stepen energije koju ste spremni da uložite da bi ostvarili svoj cilj. Ili, drugim rečima, koliko žarko želite da vaše poslovanje preživi i šta ste spremni da uradite da bi to postigli?

Mnogi biznismeni brzo odustaju jer im želja bledi. Ili dobiju novu ideju pa igube fokus, ili ih pogodi još neki problem pa se obeshrabre. Da bi dostigli novi poslovni cilj koji ste sebi postavili, vaš kontinuirano visok nivo energije mora da prati svaku vašu aktivnost, čak i kada to uključuje nivo rizika. Iako rizikovanje može izgledati zastrašujuće iz ugla nekoga ko se oporavlja, ono je neophodno u ovakvim situacijama. Setite se da je teško stići do druge baze ako se plašite da napustite prvu. Utvrdite koliko želite da ostvarite cilj koji ste odredili i kada krenete, ne zaustavljajte se dok to ne učinite.

Umesto zaključka

Pojavljivanje zastoja u poslovanje nije AKO varijanta, već KADA varijanta. A kada vam se dogode, potreno je da donesete svesnu odluku da ih vidite ne kao problem već kao mogućnost da nešto naučite. Morate da odlučite šta ćete uraditi, i da se usredsredite na rešenje. Svaka superuspešna poslovna osoba je imala periode stagnacije; ipak, oni su uvideli da to nije kraj puta, nego jedno ulegnuće na putu ... oni koji nisu skrenuli da ga zaobiđu, doživeli su nesreću. Posmatrajući zastoj u poslovanju kao priliku za budući razvoj, svaki poslovni problem će poprimiti pozitivan ishod, a svaki zastoj kao odskočna daska za neverovatan oporavak.

Štampa