Zašto zaposleni ne rade punim kapacitetom?

Mnoge studije koje se bave radnim učinkom pokazuju da najmanje 25% radnika kaže da bi bili u mogućnosti da obave 50% posla više. U proseku, radnici procenjuju da bi mogli da obave 26% posla više. A zašto toliko i ne obavljaju? Otprilike trećina je pomenula jedan ili više od sledećih razloga:

 

laptop 1149412 6401. Nisu uključeni u odlučivanje.

2. Nedostatak nagrade za dobar radni učinak.

3. Nedostatak mogućnosti za napredovanje.

4. Nedostatak supervizije i neadekvatna obuka.

Dobri menadžeri ne zaboravljaju da odaju priznanje i da motivišu zaposlene. Odlični menadžeri to čine svaki dan. Evo nekih oprobanih metoda pomoću kojih će vam pohvaljivanje zaposlenih postati deo svakodnevne rutine:

  • Stavite zaposlene na vašu nedeljnu listu obaveza. Imena ljudi koji vam podnose izveštaje dodajte na vašu listu ciljeva koje treba postići. Onda, kako koga pohvalite, precrtavajte imena.
  • Vodite beleške krajem svakog dana. Papire sa tim beleškama držite na onom mestu vašeg stola gde ih nikako ne možete izgubiti iz vida. Krajem dana, odvojte vreme da napišete kratke zahvalnice svakom zaposlenom koji je tog dana bio uspešan.
  • Na početku dana stavite pet novčića u džep. Svaki put kada, tokom dana, pohvalite zaposlenog, prebacite po jedan novčić u drugi džep. Može zvučati otrcano, ali kad steknete tu naviku, počećete da se oslanjate na slične trikove.

Mnogi menadžeri misle da je neselektivno pohvaljivanje bolje nego nikakvo pohvaljivanje. Nisu u pravu. Nemojte da grešite misleći da je svaka pohvala dobra pohvala! Ako rasipate pohvale na pogrešan način, u pogrešno vreme ili iz pogrešnih razloga, od toga može biti više štete nego koristi. Evo nekih uputstava koja je uputno slediti pri pohvaljivanju radi motivisanja zaposlenih:

1. Budite vrlo određeni oko toga šta pohvaljujete. Nikada nemojte reći: “Nikola, odlično radiš, samo tako nastavi.” Uprkos onome što znate, Nikola je možda proveo deo jutra obavljajući privatne telefonske razgovore i lenčareći. Pomisliće da može lako da vas iskoristi i ismeva. Sačekajte da pohvalite nešto konkretno, kao na primer: “Nikola, odlično si obavio onaj posao sa tim-i-tim klijentom. Samo nastavi tako.”

2. Nemojte da pohvaljujete nečiji običan, redovan rad. Ako pohvaljujete zaposlene za zadatke koji su svakodnevna rutina, oni neće biti motivisani da rade bolje. Takođe, ako i kada izvrsno obave posao, vaša pohvala im neće mnogo značiti.

3. Nemojte samo da iznesete pohvalu i “pobegnete”. Ako je radnik izvrsno obavio posao na nekom projektu, provedite neko vreme sa njim da bi on ili ona shvatili koliko to vama i kompaniji znači. Ili još bolje, povedite zaposlenog na pauzu ili ručak da bi nagradili njegovo ponašanje.

4. Koristite pohvalu da bi popravili loše obavljanje posla. Ako je radnik dobar u jednoj oblasti, ali loš u drugoj, upotrebite pohvalu da bi se njegov loš učinak popravio. Dozvolite njemu ili njoj da sednu, pohvalite ono šta dobro obavljaju, a onda recite: “Sada želim da na isti način pristupiš ovom drugom predmetu...”

Štampa