Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Donosite bolje odluke – već danas

Kao lider svakodnevno donosite mnogo odluka. Neke od njih donosite brzo i lako, a neke vas bacaju u agoniju danima, i dugo pošto su donete ne daju vam mira pa se stalno preispitujete jeste li dobro uradili.

Sigurno i sami poznajete osobe  koje, čini se i najteže i najkompleksnije odluke donose sa lakoćom i one druge koji imaju poteškoća da odluče koji će film večeras pogledati ili šta će naručinti u restoranu.

Poboljšanjem efektivnosti donošenja odluka, razvijate svoju sposobnost rukovođenja i podižete samopouzdanje. Šta više, savladavanje ove veštine pomaže vam da bolje iskoristite svoje vreme, snizite nivo stresa i ostvarite vaše ciljeva. Za razliku od nekih drugih veština, efektivno odlučivanje je moguće usavršiti. Ubrzo zatim, primetićete  značajnije  i kvalitetnije rezultate, a posebno u slučajevima složenih dilema sa koje vas muče.

Donosite bolje odluke već danas

7 koraka u efektivnom donošenju odluka:

1. Upoznajte sebe. Koncentrišite se na svoje urođene karakterne crte i njihov uticaj na način na koji donosite odluke. Na primer, jedna od važnih crta ponašanja je vaša tolerancija i odnos prema riziku. Vaša spremnost da rizikujete imaće dubokog uticaja na izbore koje činite i koje vrednujete. Ali, jednom svesni svog stila, postavite sebi izazov i pogledajte kakve se mogućnosti nalaze izvan vaših uobičajenih reakcija.

Da li ste skloni odlaganju? Da li je vaš stil da se odmah uhvatite u koštac sa problemom, ili ste možda tip Skarlet O Hare koja će „o tome brinuti sutra“?  Isto kao i preuzimanje rizika, vaša sklonost ka odlaganju će vam poslužiti dobro ili loše pri donošenju odluka. Za neke odluke je potrebno više vremena. A u nekim slučajevima, ukoliko ne odreagujete brzo, propustićete priliku. Neko je rekao: „Kada imate mogućnost izbora, a izbor ne napravite, to je već samo po sebi izbor!“

Kada odlučujete, da li vas vodi intuicija, ili pažljivo analizirate i razmatrate? Ponovo, oba pristupa mogu biti korisna ili štetna. Verovati u sebe je važno, a znati kada je potrebno pažljivo razmotriti sve opcije vam pomaže u donošenju efektivnih odluka sa dugoročnim ili kratkoročnim posledicama.  

2. Identifikujte „pravi“ problem ili pitanje. Da li je vaša pažnja usmeren na ono što je zaista potrebno, ono očigledno, što zahteva neodložnu pažnju? Posvetite vreme proveri vaših osećanja i vrednosti da budete sigurni da ste identifikovali „pravi“ problem pre nego donesete odluku.

3. Identifikujte vaše ciljeve i interese. U odsustvu ciljeva, odluke izgledaju bez reda i smisla. Ovde je najvažnije dobro postaviti ciljeve tako da je moguće valjano razmotriti prednosti i mane različitih alternativa. Postavite sebi sledeće pitanje:“ Da li se ova moja odluka uklapa u moj opšti plan, ciljeve i prioritete? Koji je najbolji mogući rezultat?“

4. Uobličite odluku i prikupite činjenice. Posmatrajte problem iz šire perspektive i posvetite vreme što jasnijem i objektivnijem postavljanju odluke. Sakupite informacije i činjenice i postarajte se da su vam izvori informacija pouzdani a činjenice tačne.

5. Proverite da li ste uzeli u obzir dovoljno širok izbor opcija i pratećih posledica. Prođite kroz puno „Šta ako ...“ scenarija. Vratite se korak unazad i razvijte širi izbor opcija. Razmotrite neke od najverovatnijih posledica različitih rešenja.  Proverite sa pouzdanim izvorima da li su vaše pretpostavke tačne i da niste propustili neki važni mogući ishod.

6. Razmotrite prepreke efektivnom odlučivanju. Da li ste se ikada našli u situaciji da ste se držali nerealnih pretpostavki? Prevaziđite ovu prirodnu težnju tako što ćete  pažljivo proveriti informacije i činjenice, a pitajte i osobe od poverenja. Da li se suviše oslanjate na iskustvo iz prošlosti, ili se sa druge strane  pitate zbog čega ste propustili da nešto naučite iz prošlosti? Da li imate poteškoća da ocenite kada je dovljno informacija - dovoljno? Ukoliko postanete svesni ovih prepreka, poboljšaćete svoju sposobnost donošenja zdravih odluka.

7. Proverite rezultate. Pa, koliko je efektivan bio vaš proces donošenja odluke? Kakav je bio ishod? Da li je pomogao ostvarivanju vaših ciljeva i interesa? Da li ste zadovoljni rezultatom? Da li je u skladu sa vašim ubeđenjima i vrednostima? Postavite sebi ova pitanja, a ako ne budete u potpunosti zadovoljni rezultatom, ne tumačite ga kao neuspeh. Umesto toga, izvucite pouku i iskoristite je pri odlučivanju u budućnosti.

Primenite ovaj sedmofazni proces sledeći put kada budete suočeni sa teškom odlukom, setite se uticaja svog ličnog stila, i obratite pažnju na česte prepreke efektivnom odlučivanju. Svrsishodnim korišćenjem navedenog principa vremenom ćete ga u potpunosti savladati što će doprineti kvalitetnijem odlučivanju. Ako sistematski pratite ovih 7 koraka, otkrićete takođe da će se vaša veština rukovođenja  poboljšati, stres u vašem životu  smanjiti, vreme biti produktivnije iskorišćeno a vi bliže ostvarenju svojih ciljeva.

Štampa