Postanite Menadžer kojeg niko ne želi da napusti

Postanite Menadžer kojeg niko ne želi da napustiZašto bi bilo ko želeo da mu vi budete pretpostavljni? Odgovor na ovo pitanje neka bude okvir vaše tranformacije u Menadžera kojeg niko ne želi da napusti. Ako imate problema odgovarajući na ovo pitanje, odgovorite na sledeća.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Liderstvo je kao partija šaha

Liderstvo je kao partija šahaŠahovski amater nije govorio o rigidnosti kada je upotrebio reč „pravi“. On je govorio o fleksibilnoj, kreativnoj reakciji; o procenjivanju svake pozicije kako se razvijala na tabli i o povlačenju poteza koje je bio neophodan u datom trenutku.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Rukovođenje i ljudski resursi

Rukovođenje i ljudski resursi

Rukovođenje je dvosmerna ulica a cilj svakog efektivnog menadžera je da održi i razvije dobre odnose, ne samo unutar svojih timova već i sa menadžerima koji su na hijerarhijskoj lestvici iznad njih.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Transparentnost: Jasan put do kredibiliteta u liderstvu

Transparentnost Jasan put do kredibiliteta u liderstvuKada lideri primenjuju transparentnost – tip „to što vidiš je ono što dobijaš“ ponašanja – na način da pokazuju poštovanje i brigu kako za pojedinca tako i za zajedničko dobro, dešavaju se fantastične stvari.

Nastavi sa čitanjem

Štampa