Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

L&D blog hub

Delimo sa vama interesantne tekstove iz oblasti prodaje, rukovođenja, upravljanja vremenom, komunikacije itd. Pogledajte i sekciju "Mentor" sa tekstovima našeg novog MENTOR bloga.

Prezentacija sa ciljem pribavljanja mišljenja


glasanjeJedan od najčešćih i najkritičnijih tipova poslovnih prezentacija jeste prezentacija u cilju prikupljanja mišljenja. Umesto da bude jednosmerno prenošenje informacija, ova vrsta prezentacije podrazumeva interakciju sa učesnicima i oslanja se na ostvarivanje produktivnog dijaloga koji dalje pokrece diskusiju. Po svojoj prirodi, ovaj tip prezentacije zahteva fleksibilnost prezentera i njegovu spremnost da dopusti da se proces odvija bez njegove dominacije diskusijom. Kada planirate ovakvu prezentaciju, dobro razmislite o ljudima koji će prisustvovati sastanku. Ko je, dakle, vaša publika?

Poznavanje teme: Da biste čuli mišljenja, obično pozivate ljude koji su eksperti za datu oblast. Međutim, ponekad je potrebno imati publiku koja o temi zna malo ili ništa, kao što je to slučaj sa fokus-grupama ili pri istraživanju tržišta.

Prethodno iskustvo vezano za temu: Da li u vašoj publici ima ljudi koji su imali izvesna iskustva vezana za datu temu? Da li su reagovali pozitivno ili negativno? Koje specifične primere znate?

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Stavite tačku na neefikasne sastanke


sastanak

Današnje poslovanje karakteriše smanjen broj zaposlenih, što podrazumeva njihovu veću osetljivost na korišćenje vremena. Dešava se da sastanci prevaziđu svoju originalnu svrhu, pa treba proveriti da li su još uvek neophodni ili postoje efikasniji načini razmene informacija. Izreka: „Budi kratak, budi brilijantan i nestani“, sasvim je tačna u radnim sredinama kakve trenutno postoje. Organizatori sastanaka i učesnici imaju podjednako važnu ulogu u održavanju svrsishodnosti ovakvih okupljanja.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Kako upravljati rastegljivošću uloga


Businessman

Executive coaching ima za cilj da pomogne rukovodiocima da poboljšaju svoj radni učinak i ličnu satisfakciju na poslu.
Jedna od ključnih oblasti kojima je potrebno pozabaviti se, je stepen slaganja (ili razlike) između:
-  ličnosti rukovodilaca, njihovih sklonosti i veština, i
-  poslovne uloge i načina na koji joj prilaze.


Koučing rukovodilaca i radni učinak

Najuopštenije uzeto, postoje dva mišljenja o tome kako poboljšati radni učinak u koučingu rukovodilaca.
•    Igranje na kartu urođenih, ličnih jakih karakteristika vodi ka najboljem radnom učinku, i
•    Veća sposobnost prilagođavanja omogućava rukovodiocu da odabere pristup koji je adekvatan situaciji.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Razumevanje timova


tim

U ovom broju govorićemo o nekim vrlo čestim pitanjima koji se javljaju u vezi sa funkcionisanjem timova:

Kakve posebne karakteristike treba da odlikuju menadžera koji je zadužen za postavljanje i jačanje tima?

Obzirom da istraživanja vezana za analize poslova kontinuirano pokazuju da je 80% sadržaja posla povezano sa ličnošću izvršioca tj sa njegovim «soft skills», logično je da je razvoj ovih veština presudan za svakog menadžera. Način na koji se ponašaju prema saradnicima, kako razmišljaju i koliko su energični.

Ima li ljudi koji su rođeni da budu timski igrači, dok drugi to nisu, ili postoje izraziti individualci koji samo čekaju pravi sklop okolnosti?

Svako od nas ima svoje prednosti, ograničenja i omiljena ponašanja, npr. način na koji se ponašamo u poslovnom okruženju. Dokazano je da što je veća korelacija između omiljenog načina ponašanja i poslovnih kompetenci koje pojedinac ima, to je bolji i radni učinak.

 

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Nadmašite konkurenciju uz koučing


coach

Bez obzira na recesiju i nepovoljnu ekonomsku situaciju uopšte, čini se da kompanije sve češće organizuju koučing svojim rukovodiocima i najperspektivnijim radnicima kako bi usavršili njihove veštine i obezbedili odgovarajući razvoj budućih lidera.

Mnogo je kompanija koje su otpustile znatan broj radnika, pa i rukovodilaca. Ono što im je sada najpreče jeste da osiguraju da ljudi koji su ostali, steknu ili poboljšaju sposobnosti neophodne za postojeće i buduće zahteve poslovanja. Poslodavci se odlučuju za koučing upravo zbog toga da bi bili sigurni da će novopostavljeni rukovodioci biti osposobljeni da obavljaju dužnosti svojih prethodnika. Budući da kompanije u znatnoj meri redukuju i izdatke, može se dogoditi da će se pojaviti manjak zaposlenih ili nedostatak stručnosti za obuku novih nameštenika u veštinama rukovođenja i komunikacije. Neke od kompanija se odlučuju za angažovanje spoljnih konsultanta, eksperata s velikim iskustvom u ovim oblastima. Neke se snalaze na druge načine. Na ovaj ili onaj način dakle, kompanije češće koriste koučing kao oružje u borbi sa konkurencijom, i to na sledeće načine:

 

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Najbolja pitanja u prodaji


pitanjaDžefri Džejms (Geoffrey James), pisac, novinar i govornik, smatra da su sledećih četrnaest pitanja, apsolutno najmoćnija sredstva koja svaki prodavac treba da ima u svom 'čarobnom cilindru':

1. Šta možete da mi kažete o svojoj kompaniji... i sebi?
2. Šta vam se najviše sviđa u vezi sa onim što trenutno radite?
3. Šta vam se ne dopada u situaciji u kojoj ste?
4. Šta biste želeli da poboljšate ili unapredite?
5. Šta možete da mi kažete o svojim prioritetima?
6. Šta vas je podstaklo na to da baš sad počnete ovaj projekat?

Nastavi sa čitanjem

Štampa