L&D blog hub

Delimo sa vama interesantne tekstove iz oblasti prodaje, rukovođenja, upravljanja vremenom, komunikacije itd. Pogledajte i sekciju "Mentor" sa tekstovima našeg novog MENTOR bloga.

Čekala sam, čekala sam ...


kasnitiKladim se da vam sledeći scenario nije nepoznat: šestoro ljudi treba da se nađe na sastanku u 14h i u zakazano vreme petoro je tu, ali šestog nema. I oni tako sede i čekaju dok najzad, šesta osoba ne utrči u saluza sastanke, i njihov sastanak zakazan za 14h, počinje u 14:15. Petoro ljudi je stiglo na vreme, petoro ljudi je čekalo i istih pet protraćilo više od sata dragocenog kompanijinog vremena.

Ako pitate zašto, zakasneli će vam uvek odgovoriti da zaista nije mogao da stigne na vreme. "Vi ne možete da shvatite kolika jeodgovornost na meni", zaklinjaće se. "Moje dužnosti je nemoguće delegirati!".

Međutim, evo šta se, zapravo, događa: Tačno je 13:54 i naš Zakasneli je na vratima svoje kancelarije u časnoj nameri da na sastanak stigne tačno u 14h. U tom trenutku zvoni telefon.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Hjuston, imamo problem!


hjuston Verovatno da nikada niste bili angažovani da rukovodite manuelnim hvatanjem 10 miliona dolara vrednog, i jednu i po tonu teškog satelita u svemiru, koji se oteo kontroli (misija s kojom se suočila posada spejs-šatla Kolumbija, 1999. godine). Međutim, lideri se svakodnevno suočavaju sa različitim krizama u poslovanju: skandali u koje su umešani najviši rukovodioci, pad profita usled recesije, iskakanja pogona iz lanca proizvodnje, gubljenje ključnih radnika.

Liderstvo u ekstremnim uslovima, sličnim onima u kojima se našla Kolumbija, zahteva striktno poštovanje principa koji vas, vaš tim i vaše poslovanje vode ka uspehu. I misija Kolumbije je  okončana sa uspehom, a principi kojih su se oni držali mogu da posluže liderima u biznisu da nauče kako se prepreke pretvaraju u prilike. 

 

Princip br. 1: Pripremite se za nepoznato

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Osnova liderstva


liderstvo

Brajan Trejsi, legenda u oblastima manadžmenta, liderstva i prodaje, konsulatant, kouč, govornik i autor smatra da se u osnovi liderstva nalazi sledeće:


«Najvažnija komponenta liderstva, kvalitet po kome biste želeli da budete poznati, jeste neverovatan radni učinak koji ima za cilj isto tako neverovatne rezultate. Ti rezultati onda služe kao inspiracija drugima koji žele da dostignu isti takav nivo. Ljudi liderima smatraju one pojedince za koje osećaju da će im u najvećoj meri omogućiti da ostvare važne ciljeve ili zadatke.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Ka uspešnijoj budućnosti


rast1Kako dramatične promene na tržištima finansija i energenata uzimaju maha i sve više utiču na ekonomiju, tako se rukovodioci nalaze predi sve težim izborom koji treba da učine, da bi se izborili sa povećanjem rashoda i prilično mračnom slikom o globalnoj krizi koja je čini se na pragu:

  •      Da li treba smanjiti cene da bi se održao udeo na tržištu?
  •      Koliko zaista možemo da srežemo troškove?
  •      Šta sa otpuštanjima?
  •      Kako osujetiti defanzivnu internu politiku koja štiti tuđe uske interese?
  •      Kako voditi kompaniju kroz recesiju u pravcu oživljavanju poslovanja po njenom okončanju?

 Istraživanja vezana za prethodne krize pokazala su da menadžeri koji preduzmu sledećih deset koraka u tri oblasti – finansijama, ljudstvu i organizacionoj klimi – imaju veće šanse da iz recesije izađu spremniji za obnovu poslovanja.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Kako vam jednostavni crteži mogu pomoći u komunikaciji


crtezi

Dan Roam, osnivač Digital Roam Inc., kompanije za menadžment konsalting, koja pomaže rukovodiocima da rešavaju kompleksne probleme uz pomoć vizuelnog razmišljanja, i autor knjige Poleđina salvete: rešavanje problema i razmena ideja u slikama (The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures), ubeđen je da se sve brže približavamo krizi kompleksnih informacija.

Takvakriza, ukoliko na nju nismo pripremljeni, ima potencijal da prouzrokuje neizmernu ekonomsku i političku štetu.
Iz perspektive rešavanja problema, pravilo 'što nas zadesi ovde, neće nas zadesiti tamo', sasvim je održivo. Suočavanje sa zahtevima ove nadolazeće katastrofe, zahteva pronalaženje novih putevarešavanja problema i novih načina razmene mišljenja.

Na sreću, jedan od novih načina nam je vać pred nosom –  u stvari, on uopšte nije nov i znamo njime da se koristimo. On se zove 'vizuelno razmišljanje' i to je talenat s kojim se rađamo. Kako bismo iskoristili ovu urođenu sposobnost rešavanja problema, jedino što treba da uradimo je da usavršimo veštine posmatranja, uočavanja, imaginacije i prikazivanja.

 

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Empatija ili apatija u kontaktu sa klijentima?


npower contact number

Šta je empatija sa klijentom? Empatija je osećaj prisnosti sa mušterijom (kada ona oseća da ste na njenoj strani i da je razumete) i, u povratnoj sprezi, lojalnost kojom klijenti uzvraćuju kada stupaju u kontakt s vašom organizacijom.
Istraživanja u ovoj oblasti su pokazala da 1% povećanja empatije rezultira sa 16,4% većom finansijskom dobiti.
 
Pitanja koja se ovde postavljaju mogu biti sledeća:
Koliko iskustvo koje su mušterije stekle u kontaktu sa kol-centrom više šteti nego koristi jačanju empatije? I da li je to u direktnoj vezi sa vrednovanjem mušterija?

Nastavi sa čitanjem

Štampa