L&D blog hub

Delimo sa vama interesantne tekstove iz oblasti prodaje, rukovođenja, upravljanja vremenom, komunikacije itd. Pogledajte i sekciju "Mentor" sa tekstovima našeg novog MENTOR bloga.

Kriza i razvoj zaposlenih


training Sadašnja recesija, između ostalog, ugrožava i strategije za razvoj talenata u kompaniji. Budući da pogoršanje poslovanja podstiče sve agresivnije smanjivanje broja zaposlenih, lako se događa da se nepovratno izgube vredni ljudi, ugrozi moral ili reputacija koju kompanija ima među potencijalnim kandidatima kao i da se ukinu neophodni programi treninga i obuke zaposlenih. Međutim, i za to ima leka. Naglašavajući brigu za zaposlene tokom krize, poslodavci mogu na inteligentan način da obogate svoju ponudu namenjenu postojećim i potencijalnim zaposlenima, čime zauzimaju odličnu startnu poziciju za rast, čim se ekonoski uslovi poprave.

Kompanije će ostati primamljiv izbor internim i eksternim talentima, ukoliko napore za smanjivanje troškova pretvore u priliku za reorganizaciju i resistematizaciju radnih mesta, tako da poslovi koje nude postanu veći i zanimljiviji izazov za one koji ih obavljaju. Nivo odgovornosti, stepen samostalnosti i raspon kontrole, faktori su koji najviše doprinose zadovoljstvu zaposlenih na poslovima koje obavljaju. Smanjenje broja izvršilaca, odličan je podstrek za racionalnije korišćenje postojećih kadrova; rušenjem 'pozicija moći' i povećanjem raspona kontrole na zahtevnijim menadžerskim mestima, povećaće se i šanse za angažovanje najtalentovanijih ljudi na novim poslovima.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Šta je za vas vredno?


faca

Teško pitanje, zar ne? Šta je to što zaista cenite u svom životu?

  •     Porodicu?
  •     Posao?
  •     Sigurnost?
  •     Slobodu?
  •     Obično sve nabrojano, plus ....

Međutim, suština pitanja je u sledećem: šta VI najviše cenite i do koje mere? Srž vaše ličnosti i vašeg bića su vrednosti. One određuju šta će biti presudno za vas, koliko u privatnom toliko i u poslovnom životu. One vas motivišu i usmeravaju prema ciljevima. Vrlo je važno da preispitate i odmerite sve što vam je bitno; kada to učinite lakše ćete sagledati i smisao za kojim tragate. Sedite i doslovce napravite spisak stvari koje smatrate najvećim dobrom u vlastitom životu. Možda će vam se učiniti da treba da odete i korak dalje i svoje vrednosti izrazite u formi misije: deklaraciju, objavu vrednosti i principa za koje se zalažete.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Neka konflikt radi za vas


konflikti Konflikti su neizbežni. A kako će na nas uticati, zavisi od načina na koji reagujemo. Ukoliko se bojimo i u konfliktnim situacijama se loše snalazimo, mali problemi prerašće u velike. Na žalost, ima ljudi koji konflikte koriste kao sredstvo kontrole i manipulacije drugima. U najboljem slučaju, konflikt može da posluži kao katalizator poboljšanja i promene. Ukoliko razumete ulogu koju on ima u vašem poslu i ličnim odnosima, otkrićete i da može da vam koristi, umesto šteti.

Razumevanje konflikta

Funkcija konflikta

Konflikt je proizvod nekompatibilnih aktivnosti i ideja. Kada se dve osobe ne slažu, svaka od njih obično poseduje određen stepen emocija vezanih za sopstvena gledišta. Kao posledica ovoga, konflikt rađa pojačane interakcije i angažovanje. Ukoliko se njime upravlja kako treba, konflikt može da bude stimulus kreativnosti i novih načina razmišljanja. Takođe, konflikt pomaže jačanju grupne kohezije, jer služi kao ventil za neprijateljska i negativna osećanja. Drugim rečima, grupa (ili par) koja se međusobno svađa, ostaje zajedno.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

5 načina da srušite zidove između generacija 


gap

Milenijalsi kažu da su Bumeri gomila matoraca, Iksevi su zarobljeni u međuprostoru… Ko najviše trpi zbog ovog generacijskog jaza? Organizacija! Učinak i profit. Liderima je izazov jasan: dovesti ih sve na istu ravan.

Evo pet mogućih načina da preskočite generacijski jaz u vašoj radnoj kulturi:

1) Unapredite komunikaciju

Okupite ljude oko neformalnih tema i pratite kako pojedinci reaguju. Što više dijaloga, tim bolje. Dobro je za Milenijalse (ponekad samozadovoljne i hiperaktivne) da budu izloženi uticaju drugih generacija. Samo zato što neko nije kompjuterski genije, ne mora da znači da nema neki fenomenalni talenat.

Nastavi sa čitanjem

Štampa

Zbog čega vredi naučiti veštine davanja fidbeka


feed

Kroz nedavne razgovore sa klijentima shvatila sam da, iako je FIDBEK kao pojam poznat i uobičajen u poslovnom rečniku, vrlo malo zaposlenih, uključujući tu i menadžere različitih nivoa, zaista razume njegovo značenje, vrednost i način na koji se daje.

Molim vas da na trenutak razmislite kako biste odgovorili na pitanje: „Zbog čega treba da se potrudimo da naučimo kako se daje konstruktivan fidbek?“ Skoncentrišite se na ovo ključno pitanje, zato što sposobnost davanja konstruktivnog fidbeka zahteva dosta vežbe. Stoga, jedini razlog zbog kog bi neko mogao da očekuje (pa i vi lično) da se drugi potrude i nauče ovu veštinu, jeste da je ona zaista vredna truda.


Kada pročitate svoj odgovor, zapitajte se i sledeće:

  •   Da li mi je ovo važno?
  •   Da li mi se sviđa?
  •   Da li će mi olakšati život?

Nastavi sa čitanjem

Štampa

O samouverenosti i njenim prednostima


samouverenost

Mnogi ljudi samouverenost mešaju sa zapovedničkim, oholim ili agresivnim držanjem. Biti samouveren znači biti sposoban da se izboriš za samog sebe, da otvoreno izražavaš svoj stav, da se ne plašiš osetljivih tema i, u ne malom broju slučajeva, da ne dozvoliš da te drugi iskorišćavaju.

Zbog čega je ovo važno? Nedostatak samouverenosti neizostavno će vas usporavati u napredovanju, koliko u karijeri toliko i u životu. Kada se dva menadžera sličnih sposobnosti i iskustva nađu zajedno, sasvim je izvesno da će otresitiji biti taj koji će napredovati. Konstantno zanemarivanje i potiskivanje u drugi plan imaće dramatične posledice koliko na vašu karijeru toliko i na vaše pouzdanje i sliku u sopstvenim očima.

Ima ljudi koji su po svojoj prirodi samouvereniji od drugih, međutim, otresito držanje se može naučiti i to će vas onda dovesti u mnogo bolji položaj za dobijanje novih uloga i mogućnosti.

 

Nastavi sa čitanjem

Štampa