Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Održavanje svih treninga je prilagođeno pravilima zaštite od Covid-19

Skills „digital“ - Učenje potpomognuto tehnologijom


U „Skillsu“ koristimo pojam „učenje potpomognuto tehnologijom“ (Technology Enhanced Learning – TEL) da bismo opisali pristup koji se zaista sastoji od više komponenti. Realizujući ga u konktestu karakterističnom za datu organizaciju, koristimo digital da bismo unapredili iskustvo učenja - Innovative Learning Experience.

Naša rešenja za učenje su osmišljena zajedno sa vama tako da tačno odgovaraju vašim potrebama.

Svaki polaznik obuke može da koristi svoj mobilni telefon ili može da dobije Samsung tablet na korišćenje tokom treninga,  radi dodatne interakcije. Tom prilikom se radi uz pomoć Skills aplikacija. 

Više o „digitalu“ – Hibridnom konceptu treninga, možete pogledati na linku Metodologija.

 

DSC01348 2

 

Save

Štampa